Понедельник, Сентября 23, 2019

Окутуучулардын макалалары (31.01.11 чейин)

1 Мирсаид Анарбаев: "Айкөл Манас дүбүртү" 20.09.2019 8
2 Г.К.Осмоналиева: "Кыргыз тилин көп тилдүү чөйрөдө окутууда тил билүү денгээлдери боюнча лексикалык минимумдун мааниси" 16.09.2019 14
3 Г.К.Осмоналиева: "Факультеттер аралык мамлекеттик тил кафедрасынын көйгөйлөрү жана келечектеги өнүгүү стратегиясы" 11.09.2019 22
4 Нур–Султан кыргызстандык окумуштуу-юристин кѳз карашында 21.05.2019 102
5 Памира Кадырбекова: "Нурпаис Жаркынбаев агама" 19.03.2019 149
6 Бабашева Бурулсун: "Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы футурологиялык белгилер" 14.12.2018 209
7 П.Кадырбекова: "Ийне менен кудукту казгылары келишпейт", "Оппонент" 13.11.2018 247
8 М.Анарбаев: "Жети-Кечүүлүк жазуучу, акын жана журналист Шерназар Шүкүровдү эскерүү" 31.10.2018 220
9 Т.Иманкожоев: "Оор куралданган атчан аскер кошууну – Улуу көчмөн элдеринин белеги" 10.10.2018 259
10 М.Анарбаев: "Таанылгыс болуп өзгөргөн Манас айылы" 21.09.2018 259
11 М.Анарбаев: "Эки элдин данакери эле" 08.09.2018 429
12 Б.Мырзатаева: "Аалам адабиятынын алпы арабызда" (Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата) 21.05.2018 438
13 Б.Мырзатаева: "Урпакка ураан болгон улуу жеңиш" 08.05.2018 430
14 Т.Иманкожоев: "Революциялардын, бүгүнкү күндөгү демократиялуулуктун, парламенттик башкаруунун башаты – көчмөнчүлүктө" 06.04.2018 507
15 Э.Дуйшенов: "Карыялар студенттерге өткөзүп бере турган баалулук" 28.03.2018 312
16 Б.Бабашева: "Кыргызстанда коррупция – системага салынган коркунуч!" 04.12.2017 435
17 С.Жорупбеков: "Кыргыз ким?" (6-басылышы) 17.08.2017 553
18 Э.Акунов: "«Канталамай» - жаңы замандын трагифарсы" 22.03.2017 852
19 Садык Алахан: "Элдин эл экени – эне тилинде" 24.02.2017 908
20 С.Жорупбеков: "Кыргыздын өзүнчө адашуусуна 25 жыл болду" (23.09.2016 жаңыланды) 06.09.2016 1396
21 С.С.Гапаров: "Тарбиянын жакшысы, тагдырдын ачкычы" 25.01.2016 2703
22 Айжан Каролова: "Кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн зарылдык керек" 27.02.2014 3135
23 Рыскул Жолдошов: "Осмон датка – орус оторчулугуна каршы күрөшүүчү" 30.10.2013 4276
24 Таалайбек Иманкожоев: "Эгемендүүлүктүн эки он жылдыгындагы «бейиш төрүнүн» качкындары" 09.09.2013 3695
25 М.Байсеитова: "Энекебай", "Ааламдагы эң ыйык үч тамга" 05.03.2013 4363
26 Т.Жыргалбеков: "Президенттин жол картасы жана Кыргызстандын туризми" 05.03.2013 4170
27 Абакир Калыбеков: "Чыгыш күнжылсанагы" 27.11.2012 4546
28 С.Жорупбеков: "Кыргыз дүйнөтаанымынын системалуулугу жана анын белгиси" 29.10.2012 4501
29 С.Жорупбеков: "Эгемендүүлүктүн күнүндө кыргыз жөнүндө" 21.09.2011 4826
30 С.Жорупбеков: "Кыргыздын идеологиясы менен мамлекеттик белгилери" 25.05.2011 5407
31 С. Жорупбеков: Дагы Кыргыз жөнүндө 24.01.2011 5873
32 С. Жорупбеков: Кыргыздын, кыргыз тилинин жана Манастын феномендүүлүгү же кыргыздын идеологиясы (02.03.12 жаңыланды) 21.04.2010 8371