Пятница, Октября 19, 2018

Окутуучулардын макалалары (31.01.11 чейин)

1 Т.Иманкожоев: "Оор куралданган атчан аскер кошууну – Улуу көчмөн элдеринин белеги" 10.10.2018 20
2 М.Анарбаев: "Таанылгыс болуп өзгөргөн Манас айылы" 21.09.2018 23
3 М.Анарбаев: "Эки элдин данакери эле" 08.09.2018 43
4 Б.Мырзатаева: "Аалам адабиятынын алпы арабызда" (Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата) 21.05.2018 142
5 Б.Мырзатаева: "Урпакка ураан болгон улуу жеңиш" 08.05.2018 144
6 Т.Иманкожоев: "Революциялардын, бүгүнкү күндөгү демократиялуулуктун, парламенттик башкаруунун башаты – көчмөнчүлүктө" 06.04.2018 198
7 Э.Дуйшенов: "Карыялар студенттерге өткөзүп бере турган баалулук" 28.03.2018 125
8 Б.Бабашева: "Кыргызстанда коррупция – системага салынган коркунуч!" 04.12.2017 261
9 С.Жорупбеков: "Кыргыз ким?" (6-басылышы) 17.08.2017 428
10 Э.Акунов: "«Канталамай» - жаңы замандын трагифарсы" 22.03.2017 707
11 Садык Алахан: "Элдин эл экени – эне тилинде" 24.02.2017 735
12 С.Жорупбеков: "Кыргыздын өзүнчө адашуусуна 25 жыл болду" (23.09.2016 жаңыланды) 06.09.2016 1273
13 С.С.Гапаров: "Тарбиянын жакшысы, тагдырдын ачкычы" 25.01.2016 2537
14 Айжан Каролова: "Кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн зарылдык керек" 27.02.2014 3033
15 Рыскул Жолдошов: "Осмон датка – орус оторчулугуна каршы күрөшүүчү" 30.10.2013 4103
16 Таалайбек Иманкожоев: "Эгемендүүлүктүн эки он жылдыгындагы «бейиш төрүнүн» качкындары" 09.09.2013 3574
17 М.Байсеитова: "Энекебай", "Ааламдагы эң ыйык үч тамга" 05.03.2013 4270
18 Т.Жыргалбеков: "Президенттин жол картасы жана Кыргызстандын туризми" 05.03.2013 4036
19 Абакир Калыбеков: "Чыгыш күнжылсанагы" 27.11.2012 4326
20 С.Жорупбеков: "Кыргыз дүйнөтаанымынын системалуулугу жана анын белгиси" 29.10.2012 4343
21 С.Жорупбеков: "Эгемендүүлүктүн күнүндө кыргыз жөнүндө" 21.09.2011 4668
22 С.Жорупбеков: "Кыргыздын идеологиясы менен мамлекеттик белгилери" 25.05.2011 5178
23 С. Жорупбеков: Дагы Кыргыз жөнүндө 24.01.2011 5629
24 С. Жорупбеков: Кыргыздын, кыргыз тилинин жана Манастын феномендүүлүгү же кыргыздын идеологиясы (02.03.12 жаңыланды) 21.04.2010 8147