Среда, Августа 15, 2018

Окутуучулардын макалалары (31.01.11 чейин)

1 Б.Мырзатаева: "Аалам адабиятынын алпы арабызда" (Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата) 21.05.2018 77
2 Б.Мырзатаева: "Урпакка ураан болгон улуу жеңиш" 08.05.2018 99
3 Таалайбек Иманкожоев: "Революциялардын, бүгүнкү күндөгү демократиялуулуктун, парламенттик башкаруунун башаты – көчмөнчүлүктө" 06.04.2018 129
4 Э.Дуйшенов: "Карыялар студенттерге өткөзүп бере турган баалулук" 28.03.2018 85
5 Бурулсун Бабашева: "Кыргызстанда коррупция – системага салынган коркунуч!" 04.12.2017 219
6 С.Жорупбеков: "Кыргыз ким?" (6-басылышы) 17.08.2017 392
7 Э.Акунов: "«Канталамай» - жаңы замандын трагифарсы" 22.03.2017 667
8 Садык Алахан: "Элдин эл экени – эне тилинде" 24.02.2017 686
9 С.Жорупбеков: "Кыргыздын өзүнчө адашуусуна 25 жыл болду" (23.09.2016 жаңыланды) 06.09.2016 1234
10 С.С.Гапаров: "Тарбиянын жакшысы, тагдырдын ачкычы" 25.01.2016 2497
11 Айжан Каролова: "Кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн зарылдык керек" 27.02.2014 3012
12 Рыскул Жолдошов: "Осмон датка – орус оторчулугуна каршы күрөшүүчү" 30.10.2013 4067
13 Таалайбек Иманкожоев: "Эгемендүүлүктүн эки он жылдыгындагы «бейиш төрүнүн» качкындары" 09.09.2013 3546
14 М.Байсеитова: "Энекебай", "Ааламдагы эң ыйык үч тамга" 05.03.2013 4256
15 Т.Жыргалбеков: "Президенттин жол картасы жана Кыргызстандын туризми" 05.03.2013 4008
16 Абакир Калыбеков: "Чыгыш күнжылсанагы" 27.11.2012 4282
17 С.Жорупбеков: "Кыргыз дүйнөтаанымынын системалуулугу жана анын белгиси" 29.10.2012 4313
18 С.Жорупбеков: "Эгемендүүлүктүн күнүндө кыргыз жөнүндө" 21.09.2011 4639
19 С.Жорупбеков: "Кыргыздын идеологиясы менен мамлекеттик белгилери" 25.05.2011 5148
20 С. Жорупбеков: Дагы Кыргыз жөнүндө 24.01.2011 5598
21 С. Жорупбеков: Кыргыздын, кыргыз тилинин жана Манастын феномендүүлүгү же кыргыздын идеологиясы (02.03.12 жаңыланды) 21.04.2010 8109