Понедельник, Июля 22, 2019

Окутуучулардын макалалары (31.01.11 чейин)

1 Нур–Султан кыргызстандык окумуштуу-юристин кѳз карашында 21.05.2019 52
2 Памира Кадырбекова: "Нурпаис Жаркынбаев агама" 19.03.2019 107
3 Бабашева Бурулсун: "Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы футурологиялык белгилер" 14.12.2018 173
4 П.Кадырбекова: "Ийне менен кудукту казгылары келишпейт", "Оппонент" 13.11.2018 209
5 М.Анарбаев: "Жети-Кечүүлүк жазуучу, акын жана журналист Шерназар Шүкүровдү эскерүү" 31.10.2018 181
6 Т.Иманкожоев: "Оор куралданган атчан аскер кошууну – Улуу көчмөн элдеринин белеги" 10.10.2018 224
7 М.Анарбаев: "Таанылгыс болуп өзгөргөн Манас айылы" 21.09.2018 220
8 М.Анарбаев: "Эки элдин данакери эле" 08.09.2018 392
9 Б.Мырзатаева: "Аалам адабиятынын алпы арабызда" (Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата) 21.05.2018 395
10 Б.Мырзатаева: "Урпакка ураан болгон улуу жеңиш" 08.05.2018 387
11 Т.Иманкожоев: "Революциялардын, бүгүнкү күндөгү демократиялуулуктун, парламенттик башкаруунун башаты – көчмөнчүлүктө" 06.04.2018 471
12 Э.Дуйшенов: "Карыялар студенттерге өткөзүп бере турган баалулук" 28.03.2018 292
13 Б.Бабашева: "Кыргызстанда коррупция – системага салынган коркунуч!" 04.12.2017 413
14 С.Жорупбеков: "Кыргыз ким?" (6-басылышы) 17.08.2017 546
15 Э.Акунов: "«Канталамай» - жаңы замандын трагифарсы" 22.03.2017 834
16 Садык Алахан: "Элдин эл экени – эне тилинде" 24.02.2017 882
17 С.Жорупбеков: "Кыргыздын өзүнчө адашуусуна 25 жыл болду" (23.09.2016 жаңыланды) 06.09.2016 1378
18 С.С.Гапаров: "Тарбиянын жакшысы, тагдырдын ачкычы" 25.01.2016 2681
19 Айжан Каролова: "Кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн зарылдык керек" 27.02.2014 3123
20 Рыскул Жолдошов: "Осмон датка – орус оторчулугуна каршы күрөшүүчү" 30.10.2013 4247
21 Таалайбек Иманкожоев: "Эгемендүүлүктүн эки он жылдыгындагы «бейиш төрүнүн» качкындары" 09.09.2013 3679
22 М.Байсеитова: "Энекебай", "Ааламдагы эң ыйык үч тамга" 05.03.2013 4341
23 Т.Жыргалбеков: "Президенттин жол картасы жана Кыргызстандын туризми" 05.03.2013 4152
24 Абакир Калыбеков: "Чыгыш күнжылсанагы" 27.11.2012 4507
25 С.Жорупбеков: "Кыргыз дүйнөтаанымынын системалуулугу жана анын белгиси" 29.10.2012 4462
26 С.Жорупбеков: "Эгемендүүлүктүн күнүндө кыргыз жөнүндө" 21.09.2011 4804
27 С.Жорупбеков: "Кыргыздын идеологиясы менен мамлекеттик белгилери" 25.05.2011 5335
28 С. Жорупбеков: Дагы Кыргыз жөнүндө 24.01.2011 5811
29 С. Жорупбеков: Кыргыздын, кыргыз тилинин жана Манастын феномендүүлүгү же кыргыздын идеологиясы (02.03.12 жаңыланды) 21.04.2010 8332