Пятница, Ноября 22, 2019

Окутуучулардын макалалары (31.01.11 чейин)

1 Мирсаид Анарбаев: "Туулган жер кусасы" 30.09.2019 61
2 Мирсаид Анарбаев: "Айкөл Манас дүбүртү" 20.09.2019 58
3 Г.К.Осмоналиева: "Кыргыз тилин көп тилдүү чөйрөдө окутууда тил билүү денгээлдери боюнча лексикалык минимумдун мааниси" 16.09.2019 79
4 Г.К.Осмоналиева: "Факультеттер аралык мамлекеттик тил кафедрасынын көйгөйлөрү жана келечектеги өнүгүү стратегиясы" 11.09.2019 78
5 Нур–Султан кыргызстандык окумуштуу-юристин кѳз карашында 21.05.2019 157
6 Памира Кадырбекова: "Нурпаис Жаркынбаев агама" 19.03.2019 208
7 Бабашева Бурулсун: "Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы футурологиялык белгилер" 14.12.2018 255
8 П.Кадырбекова: "Ийне менен кудукту казгылары келишпейт", "Оппонент" 13.11.2018 290
9 М.Анарбаев: "Жети-Кечүүлүк жазуучу, акын жана журналист Шерназар Шүкүровдү эскерүү" 31.10.2018 261
10 Т.Иманкожоев: "Оор куралданган атчан аскер кошууну – Улуу көчмөн элдеринин белеги" 10.10.2018 307
11 М.Анарбаев: "Таанылгыс болуп өзгөргөн Манас айылы" 21.09.2018 289
12 М.Анарбаев: "Эки элдин данакери эле" 08.09.2018 459
13 Б.Мырзатаева: "Аалам адабиятынын алпы арабызда" (Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата) 21.05.2018 478
14 Б.Мырзатаева: "Урпакка ураан болгон улуу жеңиш" 08.05.2018 461
15 Т.Иманкожоев: "Революциялардын, бүгүнкү күндөгү демократиялуулуктун, парламенттик башкаруунун башаты – көчмөнчүлүктө" 06.04.2018 544
16 Э.Дуйшенов: "Карыялар студенттерге өткөзүп бере турган баалулук" 28.03.2018 331
17 Б.Бабашева: "Кыргызстанда коррупция – системага салынган коркунуч!" 04.12.2017 472
18 С.Жорупбеков: "Кыргыз ким?" (6-басылышы) 17.08.2017 569
19 Э.Акунов: "«Канталамай» - жаңы замандын трагифарсы" 22.03.2017 872
20 Садык Алахан: "Элдин эл экени – эне тилинде" 24.02.2017 928
21 С.Жорупбеков: "Кыргыздын өзүнчө адашуусуна 25 жыл болду" (23.09.2016 жаңыланды) 06.09.2016 1416
22 С.С.Гапаров: "Тарбиянын жакшысы, тагдырдын ачкычы" 25.01.2016 2729
23 Айжан Каролова: "Кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн зарылдык керек" 27.02.2014 3153
24 Рыскул Жолдошов: "Осмон датка – орус оторчулугуна каршы күрөшүүчү" 30.10.2013 4298
25 Таалайбек Иманкожоев: "Эгемендүүлүктүн эки он жылдыгындагы «бейиш төрүнүн» качкындары" 09.09.2013 3713
26 М.Байсеитова: "Энекебай", "Ааламдагы эң ыйык үч тамга" 05.03.2013 4375
27 Т.Жыргалбеков: "Президенттин жол картасы жана Кыргызстандын туризми" 05.03.2013 4196
28 Абакир Калыбеков: "Чыгыш күнжылсанагы" 27.11.2012 4594
29 С.Жорупбеков: "Кыргыз дүйнөтаанымынын системалуулугу жана анын белгиси" 29.10.2012 4525
30 С.Жорупбеков: "Эгемендүүлүктүн күнүндө кыргыз жөнүндө" 21.09.2011 4847
31 С.Жорупбеков: "Кыргыздын идеологиясы менен мамлекеттик белгилери" 25.05.2011 5492
32 С. Жорупбеков: Дагы Кыргыз жөнүндө 24.01.2011 5915
33 С. Жорупбеков: Кыргыздын, кыргыз тилинин жана Манастын феномендүүлүгү же кыргыздын идеологиясы (02.03.12 жаңыланды) 21.04.2010 8409