Факультеттер

Химия жана химиялык технологиялар факультети

Биология факультети

География, экология жана туризм факультети

Кыргыз филологиясы факультети

Орус жана славян филологиясы

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети

Медицина факультети

Нарын шаарындагы гуманитардык-табигый илимдер факультети

Каракол шаарындагы гуманитардык-табигый илимдер факультети

Талас облусундагы гуманитардык-табигый илимдер факультети