Окуу жайдын толук аталышы: Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

Окуу жайдын кыскача аталышы: Ж.Баласагын атындагы КУУ, КУУ

Окуу жайдын ачылган датасы: 1925-жылдын октябрь айы

КУУ тууралуу (05.02.2024 жаңыланды)

Окумуштуулар кеңеши (10.02.2024 жаңыланды)

Ректорат (10.02.2024 жаңыланды)

Окуу-методикалык кеңеш

Басма сөз кызматы

Коомчулук менен байланышуу жана жаштар иштери боюнча департамент

Каржы-чарба түзүмдөрү