Жекшемби, Июнь 04, 2023
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Титулдук барактардын үлгүлөрү

1. Математика жана информатика факультети

2. Физика жана электроника факультети

3. Химия жана химиялык технологиялар факультети

4. Биология факультети

5. География, экология жана туризм факультети

6. Тарых жана чөлкөм таануу факультети

7. Кыргыз филологиясы факультети

8. Орус жана славян филологиясы факультети

9. Чет тилдер факультети

10. Журналистика факультети

11. Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

12. Кыргыз-Европа факультети

13. Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети

14. Кыргыз-Кытай факультети

15. Педагогика факультети

16. Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети

17. Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети

18. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети

19. Экономика факультети

pdf 23 23 Титулдук барак. БКИ. Банктык иш - (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. БКИ. Салык жана салык салуу (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. Магистрдин авторефераты (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. Магистрдин диссертациясы (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. ВКР. Банковское дело (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. ВКР. Налоги и налогообложение (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. Магистерская диссертация (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. Магистерский автореферат (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. БКИ. Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. Магистрдин авторефераты (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. Магистрдин диссертациясы (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. ВКР. Бухучет, анализ и аудит (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. Магистерская диссертация (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. Магистерский автореферат (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. БКИ. Кафедра финансы (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. Магистрдин авторефераты. Финансы (16.05.2023)

pdf 23 23 Титулдук барак. Магистрдин диссертациясы. Финансы (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. Магистерская диссертация. Финансы (16.05.2023)

pdf 23 23 Титульный лист. Магистерский автореферат. Финансы (16.05.2023)

20. Юридика факультети

21. Башкаруу жана бизнес факультети

22. Гуманитардык-табигый илимдер факультети (Ош шаары)

* * *

Кесиптик колледж

Факультеттер аралык кафедралар