Бейшемби, Февраль 09, 2023
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын суроолору

1. Математика жана информатика факультети

2. Физика жана электроника факультети

3. Химия жана химиялык технологиялар факультети

4. Биология факультети

5. География, экология жана туризм факультети

6. Тарых жана чөлкөм таануу факультети

7. Кыргыз филологиясы факультети

8. Орус жана славян филологиясы факультети

9. Чет тилдер факультети

10. Журналистика факультети

11. Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

12. Кыргыз-Европа факультети

13. Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети

14. Кыргыз-Кытай факультети

15. Педагогика факультети

16. Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети

17. Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети

pdf 23 23 Вопросы ГАК - БИ (маг)  - 08.02.2023

pdf 23 23 Вопросы ГАК - БИ           - 08.02.2023

pdf 23 23 Вопросы ГАК - ИТ            - 08.02.2023

18. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети

19. Экономика факультети

20. Юридика факультети

21. Башкаруу жана бизнес факультети

22. Гуманитардык-табигый илимдер факультети (Ош шаары)

* * *

Кесиптик колледж

Факультеттер аралык кафедралар