Ишемби, Январь 16, 2021

СГИФте тарбиялоонун максаттары боюнча ачык сабак өткөрүлдү

alt2014-жылдын 23-апрелинде №5–окуу имаратынын 317-дарсканасыда социалдык гуманитардык илимдер факультетинин «Жогорку мектептин педагогикасы» кафедрасынын окутучуусу Алтын Өмүрова «Тарбиялоонун максаты жана милдеттери» деген темада кыргыз филология факультетинин КТА-1-12 группасынын студенттерине ачык сабак өттү.

Ачык сабактын максаты – студеттерге акыл-эс, дене тарбия, эстетикалык, адеп-ахлактык жана этнопедагогикалык тарбия жөнүндө түшүнүктөрдү берүү.

Ачык сабакка п.и.к., доц Майрам Сатыбекова, ага окутуучу Тайыр Мусакулов жана кафедранын окутуучулары Самара Нурбекова, Мадина Токбергеновалар катышты.

Сабак «Фишбой стратегиясы» деп аталган интерактивдүү методдун жардамы менен   слайддарды, о.э көрсөтмө куралдарды колдонуу менен өтүлүп, студенттер тема боюнча докладдарды окушту.

Сабакка катышкан окутуучулардын айтымында, Өмүрова Алтындын сабагы  жеткиликтүү, системалуу түрдө жогорку деңгээлде өтүлүү менен максатына жетти.

  • Image folder specified does not exist!
  •  

alt