Факультеттер аралык кафедралар

1. Факультеттер аралык орус тили кафедрасы

2. Факультеттер аралык мамлекеттик тил кафедрасы