Ишемби, Сентябрь 19, 2020

10 - Журналистика факультети - (жаңы формат - жаңыланды 27.02.2018)

Фильтр по заголовку 

Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 Жарнама иши жана коомчулук менен байланыш кафедрасы (27.02.2018 жаңыланды) Модератор 3730
2 Факультеттеги тарбия иштери жана студенттик турмуш (14.05.2020 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 4986
3 Мезгилдүү басма сөз кафедрасы (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 5493
4 Теле-радио журналиситика кафедрасы (07.05.2020 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 7008
5 Факультеттин тарыхы (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 5673
6 Окутуунун негизги багыттары (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 5674
7 Факультеттин жетекчилиги (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 787