Среда, Августа 15, 2018

04 - Биология факультети (жаңы формат - жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 93
2 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 138
3 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 109
4 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 121
5 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 108
6 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 101
7 Студенттик турмуш 04.04.2018 88