Шейшемби, Январь 19, 2021

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 333
2 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 534
3 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 730
4 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 713
5 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 737
6 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 730
7 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 607
8 Студенттик турмуш 04.04.2018 526