Дүйшөмбү, Август 10, 2020

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 251
2 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 455
3 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 644
4 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 602
5 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 637
6 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 630
7 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 520
8 Студенттик турмуш 04.04.2018 441