Понедельник, Января 21, 2019

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 196
2 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 290
3 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 254
4 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 271
5 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 233
6 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 189
7 Студенттик турмуш 04.04.2018 182