Среда, Марта 20, 2019

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 240
2 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 339
3 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 299
4 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 318
5 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 279
6 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 216
7 Студенттик турмуш 04.04.2018 223