Среда, Июня 26, 2019

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 46
2 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 281
3 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 388
4 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 347
5 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 371
6 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 334
7 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 259
8 Студенттик турмуш 04.04.2018 260