Бейшемби, Октябрь 22, 2020

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 298
2 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 495
3 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 689
4 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 654
5 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 680
6 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 678
7 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 562
8 Студенттик турмуш 04.04.2018 480