Пятница, Августа 23, 2019

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 67
2 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 297
3 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 407
4 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 370
5 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 392
6 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 356
7 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 281
8 Студенттик турмуш 04.04.2018 274