Пятница, Июня 22, 2018

04 - Биология факультети (жаңы формат - жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 62
2 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 103
3 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 75
4 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 83
5 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 73
6 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 71
7 Студенттик турмуш 04.04.2018 58