Четверг, Апреля 09, 2020

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 153
2 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 385
3 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 527
4 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 506
5 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 522
6 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 508
7 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 404
8 Студенттик турмуш 04.04.2018 358