Пятница, Октября 19, 2018

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 128
2 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 187
3 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 152
4 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 180
5 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 150
6 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 136
7 Студенттик турмуш 04.04.2018 121