Четверг, Декабря 12, 2019

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 104
2 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 340
3 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 465
4 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 428
5 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 441
6 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 431
7 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 339
8 Студенттик турмуш 04.04.2018 312