Понедельник, Октября 14, 2019

04 - Биология факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 04.04.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 82
2 Факультеттин тарыхы 04.04.2018 313
3 Факультеттин жетекчилиги 04.04.2018 431
4 Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 395
5 Биоэкология кафедрасы 04.04.2018 411
6 Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы 04.04.2018 390
7 Окутуунун негизги багыттары 04.04.2018 304
8 Студенттик турмуш 04.04.2018 290