Бейшемби, Июль 09, 2020

Декандарды шайлоо

1 Турусбек Маразыков стал деканом факультета кыргызской филологии КНУ 27.06.2014 2606
2 Деканом факультета ИКТ избран Калыбек Чороев 27.06.2014 1825
3 Камчыбек уулу Мырзабек - декан факультета социальных и гуманитарных наук 25.06.2014 2095
4 Аскарбек Бедельбаев избран деканом факультета истории и регионоведения 24.06.2014 1961
5 КУУнун физика жана электроника факультетинин декандыгына Сагынтай Кадышев шайланды 18.06.2011 5102
6 Рыскуль Токторова - КУУнун география, экология жана туризм факультетинин деканы 18.06.2011 5623
7 Из-за отсутствия кворума выборы декана факультета журналистики КНУ не состоялись 17.06.2011 4778
8 Туратбек Байдинов избран деканом факультета химии и химической технологии КНУ 17.06.2011 4552
9 Факультетом биологии КНУ будет руководить Шафика Сулейманова 16.06.2011 5033
10 Асылбек Чекеев КУУнун математика, информатика жана кибернетика факультетинин деканы болуп шайланды 16.06.2011 5921
11 Бектемир Жумабаев - декан факультета истории и регионоведения КНУ 15.06.2011 5393
12 Деканом факультета русской и славянской филологии КНУ избрана Сардарбек кызы Нурайым 15.06.2011 4863