Пятница, Октября 19, 2018

КУУдагы кулактандыруулар

1 17.10.2018 - 10.00: "Ректордун кубогу" үчүн кичи футбол боюнча чемпионат 16.10.2018 20
2 23.11.18: РИПК “Профессор А.Биялиев жана кыргыз адабий тилинин өнүгүшү” 15.10.2018 16
3 25-26.10.18: Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча семинар 06.10.2018 49