Жума, Май 07, 2021

КУУдагы кулактандыруулар

1 15.06.2021: Улуттук маданиятттын баалуулуктары боюнча эл аралык ИПК + 14.04.2021 83
2 14-15.06.2021: Эл аралык Түрк Дүйнөсүнүн илим жана инженердик конгресси 13.04.2021 82