Среда, Марта 20, 2019

ОК отурумдары

1 Окумуштуулар кеңешинин 06.03.2019 отуруму 09.03.2019 8
2 Окумуштуулар кеңешинин 29.01.2019 отуруму 30.01.2019 8
3 Окумуштуулар кеңешинин 24.12.2018 отуруму 25.12.2018 20
4 Окумуштуулар кеңешинин 27.11.2018 отуруму 28.11.2018 40
5 Окумуштуулар кеңешинин 01.11.2018 отуруму 02.11.2018 37
6 Окумуштуулар кеңешинин 29.06.2018 отуруму 30.06.2018 40
7 Окумуштуулар кеңешинин 15.05.2018 отуруму 16.05.2018 108
8 Окумуштуулар кеңешинин 11.04.2018 отуруму 12.04.2018 320
9 Окумуштуулар кеңешинин 28-29.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо) 30.11.2017 137
10 Окумуштуулар кеңешинин 10.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо) 11.11.2017 202
11 Окумуштуулар кеңешинин 11.04.2017 отуруму 11.04.2017 292
12 Окумуштуулар кеңешинин 29.03.2017 отуруму 29.03.2017 284
13 Окумуштуулар кеңешинин 22.02.2017 отуруму 24.02.2017 274
14 Окумуштуулар кеңешинин 25.01.2017 отуруму 26.01.2017 303
15 Окумуштуулар кеңешинин 29.12.2016 отуруму 05.01.2017 310
16 Окумуштуулар кеӊешинин 24.11.2016 отуруму 25.11.2016 473
17 Окумуштуулар кеӊешинин 25.10.2016 отуруму 26.10.2016 421
18 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2016 07.07.2016 733
19 Окумуштуулар кеӊешинин 11.05.2016 отуруму 12.05.2016 688
20 Окумуштуулар кеӊешинин 21.04.2016 отуруму 21.04.2016 1029
21 Внеочередное заседание Учёного совета КНУ от 31.03.2016 01.04.2016 707
22 Окумуштуулар кеӊешинин 10.03.2016 отуруму 11.03.2016 1056
23 Окумуштуулар кеӊешинин 11.02.2016 отуруму 11.02.2016 826
24 Заседание Ученого совета КНУ от 29.04.2014 29.04.2014 1499
25 Заседание Ученого совета КНУ от 11.04.2014 11.04.2014 1544
26 Заседание Ученого совета КНУ от 05.03.2014 06.03.2014 2480
27 Заседание Ученого совета КНУ от 31.01.2014 03.02.2014 4479
28 Заседание Ученого совета КНУ от 26.12.2013 27.12.2013 6301
29 Заседание Ученого совета КНУ от 27.11.2013 28.11.2013 4649
30 Заседание Ученого совета КНУ от 01.10.2013 01.10.2013 5077
31 Заседание Ученого совета КНУ от 30.10.2012 01.11.2012 5398
32 Заседание Ученого совета КНУ от 28.09.2012 01.10.2012 2502
33 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2012 06.07.2012 2609
34 Заседание Ученого совета КНУ от 29.05.2012 30.05.2012 3474
35 Заседание Ученого совета КНУ от 28.03.2012 29.03.2012 4700
36 Заседание Ученого совета КНУ от 16.02.2012 16.02.2012 5262
37 Заседание Ученого совета КНУ от 29.12.2011 29.12.2011 4190
38 Заседание Ученого совета КНУ от 04.07.2011 05.07.2011 6216
39 Заседание Ученого совета КНУ от 23.05.2011 25.05.2011 4070
40 Заседание Ученого совета КНУ от 22.02.2011 25.02.2011 4514
41 Заседание Ученого совета КНУ от 26.01.2011 27.01.2011 4335
42 Заседание Ученого совета КНУ от 27.12.2010 13.01.2011 4288
43 Заседание Ученого совета КНУ от 25.11.2010 13.01.2011 4388
44 Заседание Учёного совета КНУ от 22.10.2010 28.10.2010 4117
45 Заседание Учёного совета КНУ от 09.09.2010 14.09.2010 5509
46 Заседание Учёного совета КНУ от 05.07.2010 09.07.2010 5098