Среда, Июня 26, 2019

ОК отурумдары

1 Окумуштуулар кеңешинин 30.04.2019 отуруму 30.04.2019 25
2 Окумуштуулар кеңешинин 10.04.2019 отуруму 11.04.2019 25
3 Окумуштуулар кеңешинин 06.03.2019 отуруму 09.03.2019 45
4 Окумуштуулар кеңешинин 29.01.2019 отуруму 30.01.2019 47
5 Окумуштуулар кеңешинин 24.12.2018 отуруму 25.12.2018 48
6 Окумуштуулар кеңешинин 27.11.2018 отуруму 28.11.2018 64
7 Окумуштуулар кеңешинин 01.11.2018 отуруму 02.11.2018 61
8 Окумуштуулар кеңешинин 29.06.2018 отуруму 30.06.2018 74
9 Окумуштуулар кеңешинин 15.05.2018 отуруму 16.05.2018 137
10 Окумуштуулар кеңешинин 11.04.2018 отуруму 12.04.2018 371
11 Окумуштуулар кеңешинин 28-29.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо) 30.11.2017 168
12 Окумуштуулар кеңешинин 10.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо) 11.11.2017 242
13 Окумуштуулар кеңешинин 11.04.2017 отуруму 11.04.2017 319
14 Окумуштуулар кеңешинин 29.03.2017 отуруму 29.03.2017 310
15 Окумуштуулар кеңешинин 22.02.2017 отуруму 24.02.2017 301
16 Окумуштуулар кеңешинин 25.01.2017 отуруму 26.01.2017 330
17 Окумуштуулар кеңешинин 29.12.2016 отуруму 05.01.2017 336
18 Окумуштуулар кеӊешинин 24.11.2016 отуруму 25.11.2016 498
19 Окумуштуулар кеӊешинин 25.10.2016 отуруму 26.10.2016 446
20 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2016 07.07.2016 759
21 Окумуштуулар кеӊешинин 11.05.2016 отуруму 12.05.2016 718
22 Окумуштуулар кеӊешинин 21.04.2016 отуруму 21.04.2016 1051
23 Внеочередное заседание Учёного совета КНУ от 31.03.2016 01.04.2016 737
24 Окумуштуулар кеӊешинин 10.03.2016 отуруму 11.03.2016 1088
25 Окумуштуулар кеӊешинин 11.02.2016 отуруму 11.02.2016 857
26 Заседание Ученого совета КНУ от 29.04.2014 29.04.2014 1531
27 Заседание Ученого совета КНУ от 11.04.2014 11.04.2014 1566
28 Заседание Ученого совета КНУ от 05.03.2014 06.03.2014 2513
29 Заседание Ученого совета КНУ от 31.01.2014 03.02.2014 4509
30 Заседание Ученого совета КНУ от 26.12.2013 27.12.2013 6332
31 Заседание Ученого совета КНУ от 27.11.2013 28.11.2013 4678
32 Заседание Ученого совета КНУ от 01.10.2013 01.10.2013 5106
33 Заседание Ученого совета КНУ от 30.10.2012 01.11.2012 5429
34 Заседание Ученого совета КНУ от 28.09.2012 01.10.2012 2528
35 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2012 06.07.2012 2631
36 Заседание Ученого совета КНУ от 29.05.2012 30.05.2012 3501
37 Заседание Ученого совета КНУ от 28.03.2012 29.03.2012 4730
38 Заседание Ученого совета КНУ от 16.02.2012 16.02.2012 5289
39 Заседание Ученого совета КНУ от 29.12.2011 29.12.2011 4229
40 Заседание Ученого совета КНУ от 04.07.2011 05.07.2011 6244
41 Заседание Ученого совета КНУ от 23.05.2011 25.05.2011 4094
42 Заседание Ученого совета КНУ от 22.02.2011 25.02.2011 4537
43 Заседание Ученого совета КНУ от 26.01.2011 27.01.2011 4360
44 Заседание Ученого совета КНУ от 27.12.2010 13.01.2011 4312
45 Заседание Ученого совета КНУ от 25.11.2010 13.01.2011 4413
46 Заседание Учёного совета КНУ от 22.10.2010 28.10.2010 4144
47 Заседание Учёного совета КНУ от 09.09.2010 14.09.2010 5535
48 Заседание Учёного совета КНУ от 05.07.2010 09.07.2010 5123