Четверг, Декабря 12, 2019

ОК отурумдары

1 Окумуштуулар кеңешинин 12.09.2019 отуруму 12.09.2019 35
2 Окумуштуулар кеңешинин 28.05.2019 отуруму 29.05.2019 25
3 Окумуштуулар кеңешинин 30.04.2019 отуруму 30.04.2019 75
4 Окумуштуулар кеңешинин 10.04.2019 отуруму 11.04.2019 75
5 Окумуштуулар кеңешинин 06.03.2019 отуруму 09.03.2019 91
6 Окумуштуулар кеңешинин 29.01.2019 отуруму 30.01.2019 94
7 Окумуштуулар кеңешинин 24.12.2018 отуруму 25.12.2018 96
8 Окумуштуулар кеңешинин 27.11.2018 отуруму 28.11.2018 106
9 Окумуштуулар кеңешинин 01.11.2018 отуруму 02.11.2018 92
10 Окумуштуулар кеңешинин 29.06.2018 отуруму 30.06.2018 132
11 Окумуштуулар кеңешинин 15.05.2018 отуруму 16.05.2018 190
12 Окумуштуулар кеңешинин 11.04.2018 отуруму 12.04.2018 452
13 Окумуштуулар кеңешинин 28-29.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо) 30.11.2017 222
14 Окумуштуулар кеңешинин 10.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо) 11.11.2017 343
15 Окумуштуулар кеңешинин 11.04.2017 отуруму 11.04.2017 368
16 Окумуштуулар кеңешинин 29.03.2017 отуруму 29.03.2017 354
17 Окумуштуулар кеңешинин 22.02.2017 отуруму 24.02.2017 353
18 Окумуштуулар кеңешинин 25.01.2017 отуруму 26.01.2017 371
19 Окумуштуулар кеңешинин 29.12.2016 отуруму 05.01.2017 386
20 Окумуштуулар кеӊешинин 24.11.2016 отуруму 25.11.2016 536
21 Окумуштуулар кеӊешинин 25.10.2016 отуруму 26.10.2016 487
22 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2016 07.07.2016 809
23 Окумуштуулар кеӊешинин 11.05.2016 отуруму 12.05.2016 756
24 Окумуштуулар кеӊешинин 21.04.2016 отуруму 21.04.2016 1094
25 Внеочередное заседание Учёного совета КНУ от 31.03.2016 01.04.2016 794
26 Окумуштуулар кеӊешинин 10.03.2016 отуруму 11.03.2016 1146
27 Окумуштуулар кеӊешинин 11.02.2016 отуруму 11.02.2016 922
28 Заседание Ученого совета КНУ от 29.04.2014 29.04.2014 1575
29 Заседание Ученого совета КНУ от 11.04.2014 11.04.2014 1609
30 Заседание Ученого совета КНУ от 05.03.2014 06.03.2014 2575
31 Заседание Ученого совета КНУ от 31.01.2014 03.02.2014 4556
32 Заседание Ученого совета КНУ от 26.12.2013 27.12.2013 6380
33 Заседание Ученого совета КНУ от 27.11.2013 28.11.2013 4726
34 Заседание Ученого совета КНУ от 01.10.2013 01.10.2013 5142
35 Заседание Ученого совета КНУ от 30.10.2012 01.11.2012 5480
36 Заседание Ученого совета КНУ от 28.09.2012 01.10.2012 2576
37 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2012 06.07.2012 2671
38 Заседание Ученого совета КНУ от 29.05.2012 30.05.2012 3540
39 Заседание Ученого совета КНУ от 28.03.2012 29.03.2012 4782
40 Заседание Ученого совета КНУ от 16.02.2012 16.02.2012 5341
41 Заседание Ученого совета КНУ от 29.12.2011 29.12.2011 4295
42 Заседание Ученого совета КНУ от 04.07.2011 05.07.2011 6292
43 Заседание Ученого совета КНУ от 23.05.2011 25.05.2011 4138
44 Заседание Ученого совета КНУ от 22.02.2011 25.02.2011 4573
45 Заседание Ученого совета КНУ от 26.01.2011 27.01.2011 4401
46 Заседание Ученого совета КНУ от 27.12.2010 13.01.2011 4364
47 Заседание Ученого совета КНУ от 25.11.2010 13.01.2011 4459
48 Заседание Учёного совета КНУ от 22.10.2010 28.10.2010 4191
49 Заседание Учёного совета КНУ от 09.09.2010 14.09.2010 5571
50 Заседание Учёного совета КНУ от 05.07.2010 09.07.2010 5179