Понедельник, Сентября 23, 2019

Окутуучулардын макалалары (31.01.11 чейин)

Фильтр по заголовку 

Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 Мирсаид Анарбаев: "Айкөл Манас дүбүртү" Эралиев Жээнбек 7
2 Г.К.Осмоналиева: "Кыргыз тилин көп тилдүү чөйрөдө окутууда тил билүү денгээлдери боюнча лексикалык минимумдун мааниси" Эралиев Жээнбек 14
3 Г.К.Осмоналиева: "Факультеттер аралык мамлекеттик тил кафедрасынын көйгөйлөрү жана келечектеги өнүгүү стратегиясы" Эралиев Жээнбек 22
4 Нур–Султан кыргызстандык окумуштуу-юристин кѳз карашында Эралиев Жээнбек 101
5 Памира Кадырбекова: "Нурпаис Жаркынбаев агама" Эралиев Жээнбек 149
6 Бабашева Бурулсун: "Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы футурологиялык белгилер" Эралиев Жээнбек 209
7 П.Кадырбекова: "Ийне менен кудукту казгылары келишпейт", "Оппонент" Эралиев Жээнбек 246
8 М.Анарбаев: "Жети-Кечүүлүк жазуучу, акын жана журналист Шерназар Шүкүровдү эскерүү" Эралиев Жээнбек 220
9 Т.Иманкожоев: "Оор куралданган атчан аскер кошууну – Улуу көчмөн элдеринин белеги" Эралиев Жээнбек 258
10 М.Анарбаев: "Таанылгыс болуп өзгөргөн Манас айылы" Эралиев Жээнбек 258
11 М.Анарбаев: "Эки элдин данакери эле" Эралиев Жээнбек 429
12 Б.Мырзатаева: "Аалам адабиятынын алпы арабызда" (Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата) Эралиев Жээнбек 438
13 Б.Мырзатаева: "Урпакка ураан болгон улуу жеңиш" Эралиев Жээнбек 429
14 Т.Иманкожоев: "Революциялардын, бүгүнкү күндөгү демократиялуулуктун, парламенттик башкаруунун башаты – көчмөнчүлүктө" Эралиев Жээнбек 507
15 Э.Дуйшенов: "Карыялар студенттерге өткөзүп бере турган баалулук" Эралиев Жээнбек 312
16 Б.Бабашева: "Кыргызстанда коррупция – системага салынган коркунуч!" Эралиев Жээнбек 435
17 С.Жорупбеков: "Кыргыз ким?" (6-басылышы) Эралиев Жээнбек 553
18 Э.Акунов: "«Канталамай» - жаңы замандын трагифарсы" Эралиев Жээнбек 852
19 Садык Алахан: "Элдин эл экени – эне тилинде" Эралиев Жээнбек 908
20 С.Жорупбеков: "Кыргыздын өзүнчө адашуусуна 25 жыл болду" (23.09.2016 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 1396

Страница 1 из 2