Жекшемби, Октябрь 24, 2021

Көзөмөлчүлүк кеңешинин жаңы окуу жылындагы алгачкы отуруму болуп өттү

2021-жылдын 27-сентябрында башкы имараттагы санариптик технологиялар борборунда окуу жайдын Көзөмөлчүлүк кеңешинин жаңы окуу жылындагы алгачкы отуруму болуп өттү. Аталган органдын төрагасы Асылбек Токтогулов алып барган жыйында "КУУнун декандары менен алардын орун басарларын “Окууга-көмөкчү курам” категориясынан “Профессордук-окутуучулук курам" категориясына өткөрүү", "Атмосферанын мониторинги" илимий-изилдөө борборун "Ысык-Көл илимий станциясына которуу" тууралуу жана башка маселелер каралды.

Күн тартибиндеги биринчи маселе боюнча окуу иштери боюнча проректор Бекжан Темировадминистративдик-чарба иштери боюнча проректор Туратбек Суранаев жана пландоо-каржы бөлүмүнүн башчысы Гулназ Мысакулова баяндама жасашты.

"Атмосферанын мониторинги" илимий-изилдөө борборун "Ысык-Көл илимий станциясына которуу" жөнүндө КУУнун ректору Канат Садыков айтып берди.

Аталган маселелер боюнча Көзөмөлчүлүк кеңеш мүчөлөрү көптөгөн суроолорду берип, баяндамачылар каралып жаткан маселелердин келип чыгыш тарыхы, аларды чечүү жолдору качан, каерде, кантип талкууланганы тууралуу билдирүү жасашып, сунушталып жаткан чечимдерди негиздеп беришти.

Күн тартибинин "Ар түрдүү" бөлүмүндө "Физика жана электроника факультетинин кафедралык курамын кайрадан өзгөртүп түзүү", "Кыргыз-кытай факультетиндеги кытай тили жана адабияты кафедрасын билим берүү программасына өзгөртүү", "Кыргыз-европа факультетин программалык окутууга өткөрүү", "Кесиптик колледждин айрым окуу бөлүмдөрүнун аталыштарын өзгөртүү жана жаңы курамын бекитүү", ’’Биоэкология” кафедрасын “Жалпы биология, экология жана лабораториялык иш” кафедрасы деп кайра атоо", "Медицина факультетинде окуган чет элдик жарандар үчүн 2021-2022-окуу жылына билим берүүнүн акы төлөнүүчү кызматтарына тарифтердин прейскурантын кайрадан карап чыгуу" сыяктуу маселелер каралып, 

  • Физика жана электроника факультетинин “Физика” кафедрасын “Теоретикалык жана жалпы физика” жана “Техникалык физика” деген эки кафедрага бөлүү
  • "Электроника жана теоретикалык физика" кафедрасын “Электроника жана наноэлектроника” кафедрасы деп кайра атоо
  • "Кыргыз-кытай факультетиндеги "Кытай тили жана адабияты" кафедрасын билим берүү программасына өзгөртүү
  • Кыргыз-европа факультетин программалык окутууга өткөрүү
  • Кесиптик колледждин “Укук таануу” бөлүмүн “Юридика” бөлүмү, "Кыргыз-кытай" бөлүмүн “Котормо иши” бөлүмү, “Педагогикалык билим берүү” бөлүмүн “Педагогика жана социалдык иш” бөлүмү деп өзгөртүү
  • Биология факультетиндеги ’’Биоэкология” кафедрасын “Жалпы биология, экология жана лабораториялык иш” кафедрасы" деп кайра атоо
  • "Медицина факультетинде окуган чет элдик жарандар үчүн 2021-2022-окуу жылына билим берүүнүн акы төлөнүүчү кызматтарына тарифтердин прейскурантын" кайрадан карап чыгуу" 

боюнча Көзөмөлчүлүк кеңешинин тиешелүү чечимдери кабыл алынды.

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

press knu 2021