Шаршемби, Август 04, 2021

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын суроолору

1. Математика жана информатика факультети

2. Физика жана электроника факультети

3. Химия жана химиялык технологиялар факультети

4. Биология факультети

5. География, экология жана туризм факультети

6. Тарых жана чөлкөм таануу факультети

7. Кыргыз филологиясы факультети

8. Орус жана славян филологиясы факультети

9. Чет тилдер факультети

10. Журналистика факультети

11. Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

12. Кыргыз-Европа факультети

13. Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети

14. Кыргыз-Кытай факультети

15. Педагогика факультети

16. Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети

17. Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для 2 курса (магистрант) по направлению - 710200 ИСТ (27.04.2021)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для 4 курса (бакалавр) по направлению - 590100 ИБ - оригинал не открывается

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для 4 курса (бакалавр) по направлению - 710200 ИСТ (27.04.2021)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для 2 курса (магистрант) по направлению 710200 - ИСТ - (03.05.2021)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для 4 курса (бакалавр)  по направлению 590100 - Информационная безопасность.dot - оригинал не открывается 

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для 4 курса (бакалавр)  по направлению 710200 - ИСТ.dot(03.05.2021)

pdf 23 23 Вопросы на комплексный экзамен направления БИ-ИТ (бакалвр), БИ (магистр)(03.05.2021)

pdf 23 23 Вопр. ГАК - бакалавр. Базы данных(03.05.2021)

pdf 23 23 Вопр. ГАК - бакалавр. Алгоритмический язык-1(03.05.2021)

pdf 23 23 Вопр. ГАК - магистр. Анализ больших данных(03.05.2021)

pdf 23 23 Вопр. ГАК - магистр. Java-1(03.05.2021)

pdf 23 23 Перечень вопросов направления ИВТ(04.05.2021)

18. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети

19. Экономика факультети

20. Юридика факультети

21. Башкаруу жана бизнес факультети

22. Гуманитардык-табигый илимдер факультети (Ош шаары)

* * *

Кесиптик колледж

Факультеттер аралык кафедралар