Жума, Май 07, 2021

1-сентябрдан баштап окуу процессин уюштуруу боюнча буйруктар

pr 156 01

pr 156 02

pr 160 01

pr 160 02 new

pr 160 03

pr 160 04