Шаршемби, Ноябрь 25, 2020

Манастаануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды)

1. Кафедранын тарыхы

Кафедра 1979-жылы «СССР элдеринин адабияты» деген ат менен уюшулган. Кийинчерээк «Улуттар адабиятынын тарыхы», «Дүйнөлүк адабияттын тарыхы жана теориясы», андан соң «Манастаануу жана дүйнөлүк адабият» кафедрасы деп аталган.

Кафедранын предметтери

Кафедрада манастаануу, батыш, чыгыш жана орус классикалык адабияттары, түрк адабияты, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн адабияты, адабият теориясы, кыргыз-орус адабий байланышы, көркөм котормонун теориясы жана практикасы, адабияттын актуалдуу проблемалары сыяктуу негизги курстар окутулат. Ошону менен бирге кыргыз-орус ыр түзүлүшү, поэзияны жана прозаны которуу сыяктуу кошумча предметтер жана атайын курстар өтүлөт.

Кадрлар

Кафедрада ф.и.д., профессор А.Садыков, доценттер: Н.Сыдыков, А.Медетов, Ж.Бейшеева, М.Жаныбаева жана ага окутуучулар: ф.и.к. М.Бокешова, С.Сагидаева, Р.Исакова жана окутуучулар: С. Эшеналиев, С.Жекшен кызы жана лаборант Р.Асанова эмгектенишет. Бул кафедра уюшулган кезде профессор М.Борбугулов, доцент З.Мамытбековдор  жана кийнки жылдары  ф.и.д., профессор А.Акматалевдер иштеген.

Кафедрада илимий иштер жүргүзүлөт.

2. Кафедра башчысы

Садыков Абдыкадыр

ф.и.д., профессор

sadykov zav

1953-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин, 1959-жылы анын аспирантурасын аяктап, 1961-жылы кандидаттык, 1972-жылы докторлук диссертацияларын ийгиликтүү аяктаган. 1980-жылы профессорлук наам алып, 1979-жылы Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү болуп шайланган.

А.Садыков эмгек жолун 1953-жылы Ош педагогия институтунда окутуучулук менен баштаган. 1959-1961-жылдары В.В.Маяковский атындагы кыз-келиндер институтунда окутуучу болуп иштеп, андан соң Кыргыз Улуттук илимдер академиясына өткөн. Ал жерде кенже, улук илимий кызматкер, сектор башчысы, директордун илимий иштер боюнча орун басары, 1980-1988-жылдары директорлук кызматтарды аткарып келген. 1988-жылдын октябрь айынан тарта 2016-жылдын апрелине чейин Дүйнөлүк адабияттын тарыхы жана теориясы кафедрасынын башчысы болуп эмгектенген. 2017-жылдын сентябрынан бери Манастаануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасынын башчысынын милдетин аткарып келе жатат.

Садыков А. лекцияларын жогорку профессионалдык деңгээлде окуп, студенттердин татыктуу билим алышы үчүн такай камкордук көрүп, алардын кадырлоосуна ээ болууда.

Илимий жагынан алып карай турган болсок, ал өзүнчө мектеп түзүүгө жетишкен. Анын жетекчилиги менен 37 илимдин кандидаты, 6 доктору даярдалган. 50 гө жакын жаш окумуштуулардын илимий иштерине оппонент болуп, аларга илимге жол ачып берүүгө көмөктөшкөн.

А.Садыковдун калемине 400дөн ашык илимий эмгек таандык, анын ичинде «Кыргыз залкарлары» аттуу 11 томдон турган капиталдык эмгек жана 100 дөн ашык өзүнчө басылып чыккан монографиялар, окуу куралдары, макалалар жыйнактары бар.

А.Садыков факультетте көп жыл эмгектенген карыя окумуштуулардын бири. Азыр да ал профессорлук кызматты татыктуу аткарып, студенттерге өзүнүн көп жылдык тажрыйбасында жыйнаган билим-тарбиясын берүүдө.

3. Кафедра мүчөлөрү

Сыдыков Назир

ф.и.к., доцент

sydykov

1956-жылы 25-февралда Нарын областынын Кочкор районундагы Кара-Суу айылында мугалимдин үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 1973-жылы орто мектепти аяктагандан кийин СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине окууга тапшырып, 1978-жылы ийгиликтүү аяктаган. Кыргыз тили жана адабияты боюнча филолог-окутуучу адистигине ээ болгон. 1978-1983-жылдар аралыгында  «Ленинчил жаш» газетасында корректорлуктан улук кабарчылыкка чейин эмгектенген.

1983-жылы Кыргыз ССР илимдер академиясында аспирантуранын күндүзгү бөлүмүндө окуган. 1987-жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. 1986-1988-жылдары Кыргыз илимдер академиясында ага лаборант, кенже илимий кызматкер болуп иштеген. 1988-жылы  Кыргыз ССРинин педагогика институтунда ага илимий кызматкер болгон.

1992-жылы «Мектеп» басмасында редакторлук кызматта иштеген. 1994-жылдын февраль айынан тартып азыркы мезгилге чейин Ж.Баласагын атындагы КУУнун кыргыз филологиясы факультетинде доцент болуп эмгектенип келе жатат.

Медетов Аскар Советович

ф.и.к., доцент

[фотосу жок]

1961-жылы 15-ноябрда колхозчунун үй-бүлөсүндө туулган. 1982-жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине окууга өтүп,  1987-жылы филолог-окутуучу деген кесипке ээ болгон. Ушул эле жылдан баштап 1989-жылга чейин «Ленинчил жаш» газетасында кабарчы болуп иштеген.

1989-жылы КРУИАнын Тил жана адабият институтуна илимий кызматкер, 19901992-жылдары аспирантурада окуган.

1992-1998-жылдары Билим берүү жана илим министрлигинде жетектөөчү адис болуп эмгектенген. 1998-2000-жылдары Ж.Баласагын атындагы КУУнун магистратура бөлүмүнүн башчысы, 2000-2002-жылдары ага илимий кызматкер, 2002-2007-жылдары М.Кашгари атындагы Чыгыш университетинде  кафедра башчысы, декан болгон. 2007-жылдан азыркы күнгө чейин кыргыз филологиясы факультетинде доценттик кызматты аркалап келет.

Бейшеева Жыргал Жусупбековна

ф.и.к., доцент

beisheeva

1975-жылы Ат-Башы районунда педагогдордун үй-бүлөсүндө туулган. 1992-жылы КУУнун филология факультетине окууга кирген. 1996-жылдан 1998-жылга чейин №2-орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты сабагынан мугалим болгон.

1998-жылы КУУнун аспирантурасына өтүп, 2001-жылы бүтүргөн. 1999-жылы кыргыз адабияты кафедрасында окутуучу болуп иштеген. 2010-жылдан баштап, Манастаануу кафедрасында доценттин м.а., 2013-жылдан баштап, ушул убакка чейин доцент болуп иштеп келе жатат.

Жаңыбаева Майрам Абыкеевна

ф.и.к., доцент

janybaeva

1977-жылы Нарын районундагы Жан-Булак айылында туулган. 1983-жылы А.Жутакеев атындагы айылдык орто мектепке 1-класска кирип, 1994-жылы орто мектепти бүткөн.

1994-1999-жылдар аралыгында Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде окуган. Окуу жайды артыкчылык диплому менен аяктап, Филолог-окутуучу адистигине ээ болгон.

1999-жылы КМУУнун кыргыз филологиясы факультетинин Улуттар адабиятынын тарыхы жана теориясы кафедрасынын улук лаборанты, окутуучу, улук окутуучулук кызматтарда иштеген.

1999-жылы КРУИАнын аспирантурасына тапшырган. 2012-жылы кандидаттык диссертациясын коргогон.

4 монография, 20 ашуун макалаларын жарыялады.

Бокешова Максатгүл Турганалиевна

ф.и.к., ага окутуучу

bokeshova

1974-жылы Ат-Башы районунда кызматкердин үй-бүлөсүндө туулган. 1991-жылы Октябрдын 70 жылдыгы атындагы орто мектепти бүтүргөн. Ушул эле жылы КМУнун орус филологиясы факультетине тапшырган. Филолог. Улуттук мектептерде орус тили жана адабиятынын окутуучусу квалификациясына ээ болгон.

1996-1997-жылдары Сокулук районундагы №1-мектепте мугалим, 1997-1998-жылдары Бишкек шаарындагы №78 орто мектебинде орус тили жана адабияты сабагынан мугалим.

1998-жылы Ж.Баласагын атындагы КУУнун кыргыз филологиясы факультетинин Улуттар адабиятынын тарыхы жана теориясы кафедрасына окутуучу болуп кабыл алынган.

2015-жылы кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Ага окутуучу болуп, азыркы кезде Манастаануу кафедрасында эмгектенип келүүдө. 

Исакова Рима Токтогуловна

isakova

Сагидаева Салтанат Ариповна

sagidaeva

Эшеналиев Сабатар Кабылович

eshenaliev

Асанова Рахат Мырзабековна

[фотосу жок]

Жекшен кызы Самара

jekshen kyzy