Жума, Ноябрь 27, 2020

Филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды)

1. Кафедранын тарыхы

Кафедра Кыргыз Өкмөтүнүн токтомдоруна ылайык 1988-жылы октябрь айында Кыргыз улуттук университетинде “Кыргыз тили” кафедрасы деген аталыш менен биринчилерден болуп ачылган. Кыргыз тили кафедрасы түзүлгөнү Кыргыз улуттук университетинин бардык студенттерде кыргыз тилинин практикалык курсу дисциплинасы окутула баштаган. Алгачкы мүчөлөрү кыргыз тили жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасында иштеген окутуучулар болушкан. Кафедра башчысы алгачкылардан  болуп көрүнүктүү окумуштуу С.А.Давлетов жетектеп келген. Кафедрада С.Мамбеткалиев, А.Өмүралиев, Токтомамбетова, Молдобасанова, А.Алымова ж.б. иштеп келишкен. Кыргыз тилинин практикалык курсу дисциплинасы 1988-жылы мамлекеттик тил болуп кабыл алынгандан кийин окуу жайлардын бардык факультеттеринде 340 көлөмүндөгү саат  менен окутула баштаган. Анын ичинен 240сааты активдүү саат болсо,  ал эми калган сааты студенттин өз алдыча иштөө сааты эсептелген. Ошол жылдары кафедрага жаңы көптөгөн окутуучулардын келүүсү менен толукталган. Алсак алар Н.Айтбаева, К.Саматов, Г.Жумакунова, Д.Шералиев, Б.Касымалиев ж.б. Андан кийин ошол жылдары тактап айтканда 1989-жылдын жаңы окуу жылынан баштап кафедра башчысынын милдетин аткаруу кызматы ф.и.к., доцент А.Алымова иштей баштаган. Жаңы окуу жылына кафедрага илимге эмгек сиңирген ишмер, профессор, илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти   Т.К.Акматов,  филология илимдеринин кандидаты Н.Чечейбаева, филология илимдеринин кандидаты С.Өмүралиева келип иштеп башташкан.  докторлору Токтосун Ахматов, Кубат Саматов, , , Гүлзура Жумакунова, Султан Мамбеткалиевдер иштеп кетишкен. Кафедрада иштеген жылдардын ичинде 1 докторлук, 5 кандидаттык диссертация жакталды. 1990-жылдын 2016-жылга чейин кафедраны филология илимдеринин кандидаты, доцент Алымова Айтбүбү Турсуналиевна жетектеп келген.

2016-жылы кафедра кыргыз филологиясы факультетинин курамына киргендигине байланыштуу филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасы деп аталып калды. Кафедранын башчысы болуп  профессор Ж.А.Чыманов шайланды.

Азыркы мезгилде кафедранын курамы жаш окутуучулар менен толукталды. Кафедра учурда окутуунун 3 программасы менен иштеп жатат.

Кафедра алдына илимий-педагогикалык жактан өсүп-өнүгүү максатын көздөйт.

2. Кафедра башчысы

Байсабаев Бектурсун Ашымович

baisabaev zav

1. Кафедра мүчөлөрү

Чыманов Жеңишбек Арыпович

chymanov

Шаршеев Ниязбек Токомбаевич

sharsheev

Сарылбекова Зууракан

sarylbekova

Тыныстанова Нуриса Ашыровна

tynystanova

Жумабаев Саламатбек Исаевич

jumabaev

Джаманкулова Айгуль Төлөгөновна

jamankulova

Оторбаев Болот Капарович

otorbaev

Мараимова Назик Акжоловна

maraimova

Сыдыкбаева Бермет Шаршеевна

sydykbaeva

Аскар кызы Жылдыз

askar kyzy

Сопонова Аида Джумабековна

soponova

Макешова Индира Жапарбековна

makeshova