Четверг, Октября 18, 2018

КУУнун герби (22.05.2013 жаңыланды)

Новый герб КНУ (от 29 апреля 2013 года)

Скачать оригинал герба

    alt

 

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин герби

Кыргыз Республикасынын желегинин өңүндөй - кызыл түстөгү тегеререк формадагы тасма.

 • Кызыл тасма ак айлампаны курчап турат жана эки чети алтын түстө чийилген.
 • Кызыл тасмада: “Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети” аталышы жазылган.
 • Кызыл тасманын ичиндеги ак айлампада: КУУнун башкы имараттынын бир нече символдон турган бирдик композициясы чагылдырылган.

а) төмөнкү бөлүмүндө: ачык китеп – университеттин фундаментинин символу.

б) ортодо КУУнун аббревиатурасы: орнамент менен берилген    тамгалар, улуттук символду белгилейт, “У” тамгасы - “V” Виктория, жеңиш символунун белгиси.

в) 1932 – окуу жайдын түзүлгөн жылы.

г) Окуу жайдын имараттынын чатырынын сүрөтү: коопсуздуктун, комфорттуулуктун, туруктуулуктун кепилдиги.

 • Негизги түстөр: кызыл жана сары - мамлекеттик желектин түсү.
 • Ак түс – тазалыктын, ачыктыктын жана чексиздиктин белгиси.
 • Алтын түс – баалуулуктун жана өнүгүүнүн символу

_______________________________________________________________________

Герб КНУ имени Жусупа Баласагына

в форме округленной ленты красного цвета – цвет государственного флага КР.

 • Красная лента обрамляет белый круг и очерчена золотым цветом по краям.
 • На красной ленте: Название «Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети».
 • Внутри красной ленты на белом круге: Цельная композиция из нескольких символов, составляющих монолитность главного здания КНУ:

        а) в нижней части: раскрытая книга – фундамент университета.

        б) в середине аббревиатура КУУ: Буквы с национальным орнаментом - символ  нации, а в середине буква «У», отражена в символике победы «V» - Виктория.

        в) 1932 – год образования учебного заведения.

        г) Изображение крыши здания: гарант безопасности, комфорта, и стабильности.

 • Основная цветовая гамма: Красный и желтый – цвета государственного флага.
 • Белый цвет – символ чистоты, открытости и безграничности.
 • Золотистый цвет – символ ценности и прогресса.

____________________________________________________________________________
 

Старый герб КНУ (до 29 апреля 2013 года)

alt