Ишемби, Январь 16, 2021

Профессор Шайыр Батырбаева жана доцент Диляра Апезова Алжирде болуп кайтышты

Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин «Булактаануу, тарыхнаама жана тарыхый информатика” кафедрасынын профессору, тарых илимдеринин доктору Батырбаева Шайыр Джолдошевна жана “Изилденип жаткан аймактардын тилдери” кафедрасынын доценти Апезова Диляра Урумбаевна 2011-жылы 18-23-декабрында Алжир мамлекетинин Аннат шаарында өткөн «Музыка, исскуство жана суфизм» аттуу эл аралык конференцияга катышып келишти. Конференция жогорку денгээлде болуп, кыргыз окумуштуулары диплом менен сыйланышты. Конференциянын максаты - дүйнө элдеринин маданиятындагы суфизмдин ролун изилдөө.