Жекшемби, Январь 17, 2021

Тарых жана чөлкөм таануу факультетинде “Алтайлык кыргыздардын Теңир-Тоого көчүп келиши” аттуу илимий семинар болуп өттү

2011-жылдын 4-мартында Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинде “Булак таануу, тарыхнаама жана тарыхый информатика” кафедрасынын  демилгеси менен уюштурулган “Кыргыздардын этникалык тарыхынын маселелери” аттуу циклдик илимий семинардын кезектеги  “Алтайлык кыргыздардын Тенир-Тоого келиши дуалдык системанын түзүлүшү” деген темадагы семинары өткөрүлдү.


Семинарды көрүнүктүү окумуштуу, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин профессору, тарых илиминин доктору А.Мокеев өткөрдү.


Илимий семинарга тарых жана чөлкөм таануу факультетинин окутуучулар жамааты, студенттери, аспиранттары активдүү катышышты.


Профессор А.Мокеев Енисейдеги кыргыздардын мамлекети жана Алтайдан кыргыздардын Тенир-Тоого көчүп келиши жөнүндө өзүнүн изилдөөсүн жана илимий теориялар жөнүндө семинардын катышуучулары менен терең ой бөлүштү. Семинарда студенттерге буга чейин белгисиз болуп келген Енисейдеги жана Алтайдагы кыргыздар жөнүндө тарыхый маалыматтар айтылып, кызуу талкуу менен өттү.


Кезектеги  илимий семинар “Булак таануу, тарыхнаама жана тарыхый информатика” кафедрасынын  демилгеси менен  апрель айында өткөрүлмөкчү. Илимий семинардын темасы “Алтай доорундагы кыргыздар жана уруулардын этномаданий алакалары” деген темада профессор А. Мокеевдин катышуусу менен өткөрүлмөкчү.