Жекшемби, Ноябрь 27, 2022
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

"Мурас китеп": Ж.Баласагындын “Кут алуучу билим” китебине - Намазбеков Абай (Гр. ПК - 1 - 08)


Көөнөргүс  мураска  бай  кыргыз  эли

Кооздоп  айтып  бүткүс  сулуу  жери

Кылымдардын  арасынан  унуталбай

Кележатат  бабалардын  накыл  кеби


Бабабыз  Баласагын  Жусуп  аалым

Баалаган  билгиликти   илим   жагын

Бир  күндүк  жашоо  менен  күн  санабай

Балдарына  таштаган  жарык  шамын


Кадырлап  улуу  сөздүн  баркын   билген

Кастарлап  тереңине  сүңгүп  кирген

Жеке  эле  кыргыз  эмес  түрк  уулдары

Кут  алуучу  билимди  изилдешкен


Эмнени  айтат  китебинде  Жусуп  аалым

Жазмасына  көңүл  бөлсөк  даанышмандын

“Сөздөрү  мүрөк  болоор  акылмандын”

“ Сөздөрү  чөлдөй  солоор  наадандардын”


Адам  дарак  акырындап  бийик  өскөн

Туура  бакса  тамыры  терең  чөккөн

А  эгерде  наадандар  ууну  куйса

Дарак  куурап  супсак  кетпейт  көздөрүңдөн


Байкасак  басым  жасап  билимдүүгө

Акылман  туура  жолду  көрсөтөт  ээрчитүүгө

Наадандардын  сөзү  болсо  бир күн  жашап

Пайдасы  жок  эртеси  керектөөгө


Сөз  баркы  акылмандын  тирек  тоосу

Акыл  сөз,  тоого  чыгаар  жол  жобосу

Байкабай  ката  айтсаң  сен  бирөөгө

Ал  жолуң  тайгак  болоор  тоголончу


Берээрден  кеңешиңди  бирөөлөргө

Туураго  жети  өлчөп  бир  кесүүгө

Кеңешиң   кийинкиге  керек  болот

Түк  дат  баспай  калбагыдай  көмүскөдө


Көрүп, угуп катаны  жаап коюп

Ак  нерсени  каралап  солго чоюп

Наадандыкты  жолотпой  койсо  болот

Илимдүүлөр  сокурга  көз,  дүлөйгө  кулак  болуп


Эл  ичинде  калыс  адам  өткүр  болот

Калыс  иши  курч  кылычтай  ташты  жонот

Калыстыктан  тайып  кетсе  эгерим  ал

Тегерегин  калп  айткан  достор  коштойт


Адамды адам  кылган  талбас  эмгек

Ал  эмгек  адал  болсо  текке  кетпес

Мээнетиңди  эл  баалап  түбөлүккө

Наадандарга  эстелигин  тебелетпес


Жакшы сөз  жан  эргитип  дем  күч  берет

А  карк  алтынды  жыйууда  мүшкүл  келет

Сөз  багып,  эл   ичинде  кадыр  күтсөң

Түбөлүккө  эмгек  менен   сөзүң  жетет


Билим  алуу  ийне  менен  кудук   казуу

Илимдүүлүк,  жарыкты   билип  таану

Оңой   эмес  ийне  менен  кудук  казып

Жарык  издеп  шооласын  чукуп  табуу


Мааниси  кең,  сөзү  терең  ойго  салган

Адамдык  сапаттыкка  ой   калчаган

Келген  соң  бул  дүйнөгө  адам  болуп

Айбандыктан  алыс  болуп  чек  сактаган


Баардык  пенде  бакубат  ырыс  тилейт

Кут  табуунун  жолун  ар  ким  өзү  издейт

“Куттуу  билим” билим  ачкычыдыр  адашканга

Жусуп  бабам  арнап  кеткен   мурас  китеп.