Ишемби, Июнь 03, 2023
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Факультеттин жетекчилиги (26.02.2018 жаңыланды)

 Дуйшекеева Айна Талгарбековна

факультеттин деканы 

к. филол. наук, доцент 

Duishekeeva 01

Жумуш тел.: +996 312 323238

Уюлдук тел.: + 996 0772644214

E-mail: dainat56@mail.ru

Желдеңбаева  Жаркын Желденбаевна

окуу иштери боюнча декандын орун басары

Jeldenbaeva

  • Ж.Ж.Желдеңбаеванын резюмеси

Жумуш тел.: +996 312 322064

Уюлдук тел.: + 996 552 12 00 88, 501 12 00 88

Е-mail: jarkyn_news@mail.ru

Акматбекова Жанара Адылбековна

илимий иштер боюнча декандын орун басары

Akmatbekova

Жумуш тел.: +996 312 322149    

Уюлдук тел.:  +996 708 54 20 04

E-mail: ktum@mail.ru

Капарова Чынара Абдылдаевна (16.01.2019 жаңыланды)

тарбия иштери боюнча декандын орун басары

kaparova

Жумуш тел.: (0312) 32-21-49    

Уюлдук тел.: (0550) 75-81-18)

E-mail: chinartv@yandex.ru

Жапаркулова Айжан Жапаркуловна

жетектөөчү адис – курстун менеджери (1-курс)

Japarkulova

  • А.Ж.Жапаркулованын резюмеси

Жумуш тел.: + 996 312 322064,

Уюлдук тел.: + 996 555925112

Е-mail: zhaparkulova92@list.ru

Туратбекова Жылдыз Туратбековна

жетектөөчү адис – курстун менеджери (3-курс)

Turatbekova

  • Ж.Т.Туратбекованын резюмеси

Жумуш тел.: +996 312 322064    

Уюлдук тел.: + 996 709 92 04 16

E-mail: turatbekova_zhyldyz@mail.ru

Сатыбалдиева Балжан Досахановна

жетектөөчү адис – курстун менеджери (2-4-курстар)

(фотосу жок)

  • Б.Д.Сатыбалдиеванын резюмеси

Жумуш тел.: +996 312  322064    

Уюлдук тел.: +996 707 08 04 90

E-mail: balzhan_90.kg@mail.ru

Оcмонова Каныкей Шаршенбековна

жетектөөчү адис – курстун менеджери (магистратура 1-2)

Osmonova

  • К.Ш.Осмонованын резюмеси

Жумуш тел.: +996 312 322064

Уюлдук тел.: 0703 56 69 59

E-mail: kanykey.osmonova@mail.ru