Бейшемби, Октябрь 29, 2020

07 - Кыргыз филологиясы факультети - (Жаңы формат - Жаңыланды 19.10.2018)

Фильтр по заголовку 

Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 Факультеттин жетекчилиги (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 1281
2 Филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 551
3 Кыргыз адабияты кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 759
4 Кыргыз тил илими кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 1355
5 Факультеттин тарыхы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 752
6 Кыргыз тили жана адабияты кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 4665
7 Манастаануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 9099