Жума, Ноябрь 27, 2020

КУУнун кызматтык электрондук почтасы (КЭП)

1 Приказ "О внедрении служебной электронной почты в КНУ" 30.09.2010 7915
2 Краткое описание "Служебной электронной почты КНУ" (СЭП КНУ) 30.09.2010 5412
3 КУУнун түзүмдөрүнүн e-mail маалымдамасы 30.09.2010 33651
4 Как войти в служебную электронную почту КНУ (СЭП КНУ) ? 30.09.2010 5554
5 Комментарий к СЭП КНУ 15.10.2010 4690