Пятница, Октября 19, 2018

Окуу-методикалык бирикме (ОМБ)

 

1 "Мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана окуу пландарына өзгөртүү киргизүү жөнүндө" министриликтин № 1455/1 буйругу 250