Бейшемби, Январь 27, 2022

Профессор Гүлжамал Жаманкулованын макаласы англис тилинде Нурсултанда жарык көрдү

Кыргыз тил илими кафедрасынын профессору Гүлжамал Жаманкулованын “Древняя кыргызская письменность (с древнейших времен до X века)” аттуу макаласы англистилинде Нурсултанда ("Turkic Studies Journal", № 4, 2021, Казахстан) жарык көрдү.

02

04

06

08

10

12

14

Гүлжамал Жаманкулова - кыргыз тил илими кафедрасынын профессору