Жекшемби, Октябрь 24, 2021

Улуттук университетте Билим берүү кызматкерлеринин күнү белгиленди

Тарых барактарындагы университет сыймыктары

00

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин администрациясы, бириккен профсоюз комитети жана окуу жайдын жалпы эмгек жамааты Ооган согушунда курман болгон бардык жоокерлеринин үй-бүлөсүн, ардагерлерди жана согуштун катышуучуларын унутулгус дата - Совет аскерлеринин Ооганстандан чыгарылыш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайт!

Ата-Журт кыйын күнгө кабылганда,

Айлансын ар бир уулун чагылганга

Ж.Мамытов

Ар бир жылдын, мезгилдин күн тарыхы болгон сыңары, доор алмашуунун баянында, тарых күзгүсүндө ар мезгилдин баатырлары, эл үчүн эрдигин арнаган, жанын берип, кандуу жылдарды башынан өткөргөн ошол кездин учур баатырлары, бүгүнкү күндүн каармандары, эртеңки күндүн сыймыктары болот! Аалам айлампасында нечендеген күрдөөлдү турмуш жарыгы бар. Ал жарыкта дайым эрдик түбөлүк жашайт!

Афганистандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн тогуз жыл бою кан кечип, согушуп келген советтик жоокерлердин бул өлкөдөн чыгарылгандыгына ушул жылдын февралында туура 32 жыл толду. Тогуз жылга созулган Афган согушу миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчпөс дарт калтырды. СССР кезинде бийлик тарабынан кабыл алынган, ойлонулбаган чечимден Кыргызстандын да миңдеген жоокерлери азап чегишкен. Каза болгондордун  жакындарынын күйүтү али күнчө басыла элек...

Ошол кандуу согуш, кыйың  кезеңди баштарынан өткөрүп, Ата Мекен көрсөткөн ишенимди актап, интернационалдык милдетин татыктуу аткарып, аман-эсен эл журтуна кайтып келип, билим берүү илим жаатында опол тоодой эмгектерин жасап, өз ишмердүүлүктөрүн улантып келе жаткан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кызматкерлери, Ооган согушунун катышуучулары, ардагерлери Шамшиев Алайбек Бурканович, Уметов Кадыр Акунович, Маматов Адыл Турсунбаевич, Дунганов Тыныстан Султанканович. Бул жогорудагы адамдардын университеттеги  профессионалдуу орду, кесипкөйлүгү, жаңычыл ойлору баарыбызга айкын. Азыр биздин сыймыктуу адамдарыбыздын ар биринин өмүр жолуна, ишине азын-оолак токтоло кетсек;

Шамшиев Алайбек Бурканович

01

Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультетинин деканы, биология илимдеринин кандидаты, доцент Шамшиев Алайбек Буркановичтин уюштуруучулук, жетекчилик, жаңычылдык, ар дайым менен изденүү менен түйшөлүп, эмгек менен алпурушуп жүргөн университеттин бирден бир беделдүү адамы катары жакшы тааныйбыз! Улам жаңычылдык менен ар түрдүү иш-чараларды уюштуруп, университеттин ишинин алдыга жылуусуна ар дайым салымын кошуп, эмгектен тажабаган мыкты жетекчи экени талашсыз! Сиздин жасап жаткан ишиңиздин баркы да, баасы да чексиз. Жусуп Баласагындын “Кут алчу билиминде” айтылгандай”:

Билим берди — адамзат улуу болду,
Окуу менен көп ачты сырдуу жолду.

Ошол сыңары, сиз ачкан жолдордун сапары байсалдуу болсун. Ал жолдор нечендеген жаштарга, адистерге караңгыда жол көрсөтөөр чырак болсун.

02

03

Ишмердүүлүгү:

04

Алайбек  Буркановичтин жетекчилиги астында жана катышуусу менен факультете "Криминалистика" аттуу адистештирилген кабинети түзүлүп, ачылган. Ресурстук борбор катары  төмөнкү мамлекеттик органдар жана мекемелер менен кесиптик кызматташтык боюнча келишимдер түзүлдү. Алар: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы, ИИМдин Республикалык окуу борбору. Ал эми Сорос - Кыргызстан фондусунан келген профессордук-окутуучулук курамга (келишимдик негизде) окуу куралын басып чыгарууда (студенттерге, аспиранттарга жана ЖОЖдордун юридикалык адистиктеринин окутуучулары үчүн ошондой эле бир катар практик адвокаттар жана юристтер) практикалык жардам көрсөтүлдү. “Кыргыз Республикасынын кылмыш процесси” окуу куралы (иштеп чыгуучусу: ККД ж/а КЖФнындоценти Кулбаев А. -“ Юридикалык изилдөө факультет лабораториясынын базасында), ошондой эле анын 66 нускасы КУУнун жана факультеттин китепканасына  берилген.  Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы "Юриспруденция" (авторлору - К. Осмоналиев жана Ж. Супатаева), ошондой эле "Эл аралык экономика" (авторлору - А. Дооранов жана И. Шатманов) окуу китептерин басып чыгарышты. Факультетте башкача айтканда университеттин №7 окуу корпусунун фасадын жана ички жайларын сапаттуу учурдагы жана косметикалык оңдоо иштери жүргүзүлдү (КУУнун структураларынын күчү менен). Факультетке бекитилген билим берүү программаларына ылайык 2020 - 2021-окуу жылына студенттерин ийгиликтүү кабыл алышты. Факультет Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигиндеги административдик-башкаруучулук маселени ийгиликтүү чечип, анын натыйжасында  "Адам ресурстарын башкаруу", "Бизнес ишкердүүлүгүн башкаруу" аттууэки жаңы окутуу магистрдик программасы (адистиктери) ачылды.

05

Россия Федерациясынын Кыргызстандагы Элчилиги тарабынан А.Б.Шамшиевге “Ооган согушунун чек арачысынын жоокери” ведомстволук сыйлык эстелик медалы тапшырылган.

Уметов Кадыр Акунович

06

Уметов Кадыр Акунович  - Юридикалык факультеттин доценти (факультеттин профсоюздук бюросунун төрагасы). Кадыр Акунович ар дайым өзүнүн маданиятынын бийик үлгүсү  менен өзгөлөрдөн өзгөчөлөнүп турат.  Жасаган ишин абдан дыкаттык менен аткарып, ишине берилүү менен  мамиле жасап, нечендеген кадрларды даярдап, кесиптик калыптануусуна зор салымын кошуп келүүдө. Адамдык абдыкараттын ажайып нагызын алып жүргөн университтеттин эң мыкты кызматкери урматтуу Кадыр Акунович,биз сиз менен сыймыктанабыз!

07

Ишмердүүлүгү:

Онлайн тартибинде жогорку деңгээлдеги билим берүүчү дисциплиналарды жүктөп, окутууну үзгүлтүксүз камсыз кылып, студенттердин окуусуна, андан ары алып окуусун алып кетүүсүнө зор салымын кошуп, педагогикалык ишин эң мыкты аткарып келүүдө.  Өзүнүн факультетинин кызматкерлерин, кесиптештеринин ден-соолугунун абалы (алардын үй-бүлө мүчөлөрү)  жана башка жогорудагыдай маселелер боюнча тыгыз байланышын үзгүлтүксүз жүргүзүп, Профсоюз комитети менен  тыгыз иш алып барууда. Аларга КУУнун администрациясы жана Профсоюз комитети аркылуу моралдык жана материалдык жардам көрсөтүү менен байланышкан маселелерди уюштуруучулук  жана илгерилетүү жагынан астыга эч бир камчы салдырбай, факультет жааматы үчүн эмгегин арнап келе жатат.

08

09

Быйылкы жылдагы эң оор күндөрдө Профсоюз комитететинин демилгеси менен уюшулган университеттин кызматкерлерине (жана алардын үй-бүлөлөрүнө) жашаган жери боюнча  үйлөрүнө барып, тамчылатма ийне  коюу жана ийне саюу менен байланышкан акысыз медициналык жардам көрсөтүүдө башкача айтканда “Жардам борбордун”  ишине (июль айында) активдүү катышып, жигердүү иш алып барды. Эки жылдан бери Бишкек шаарындагы Ооган ардагерлеринин кеңешин татыктуу түрдө жетектеп келет.    

Воронцовка айылынын жанындагы Ала-Арча дарыясы аркылуу унаа үчүн көпүрө курууну ыктыярдуу жамааттык элдик куруунун уюштуруучуларынын жана активдүү катышуучуларынын бири. "Санариптик трансформация чөйрөсүндөгү укуктук саясат" илимий долбоорун иштеп чыгуу үчүн мамлекеттик автордук максаттуу гранттын аткаруучуларынын бири (авторлор тобунун курамында). Ала-Тоо университетинин бюллетени илимий журналына - “Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү: тарыхый жана укуктук аспектилер” деген илимий макаласын жарыяланган.

Маматов Адылбек Турсунбаевич

10

Кыргызда жакшы таасын айтылган сөз бар, “атадан кем уул, атага тең уул, атадан ашкан уул”. Атанын уулу катары, ата атын бийик көтөрүп, кан майданда эл, жер үчүн жанын курмандыкка байлап, душманга каршы бет маңдай чыгып, мекенге аман-эсен кайтып келип, иш жолун улантып, иш жолунда илгери иштерди жасап, ишмердүүлүгүн көрктөндүрүп, тарбиясын берип, жаш муундарга жол көрсөтүп келе жаткан Адылбек Турсунбаевич.

11

Ишмердүүлүгү:

13

14

Адылбек Турсунбаевич - Экономикалык бөлүмдүн башкы инженери, университеттин экономикалык инфраструктурасынын инженердик-коммуникациялык тармактарынын жана олуттуу чукул кырдаалдардын иштөөсүн камсыз кылган. Ошондой эле тиешелүү долбоорлордун алкагында, КУУнун имараттарын жана курулмаларын учурдагы жана капиталдык оңдоп-түзөө иштерине туруктуу көзөмөлдү камсыз кылган, өз ишинин устасы катары билебиз. Өз ишин мыкты билген кадр, кызматкер бар жерде ар дайым  өсүп-өнүгүү болот. Сиздин ишиңизге, университетке арнаган эмгегиңиз үчүн  чексиз ыраазычылык!

Дунганаев Тыныстан Султанканович

15

Бир далай жолдорду басып, өмүрдөгү өрнөктүү иштерди жасап, басып өткөн жолу кийинки муунга из болуп кала турган, ачылган саыйн илим-билим бере турган китеп сыяктуу болгон адамдар бар экени кандай экени жакшы. Ошондой адамдардын арасындагы биздин кесиптешибиз Тыныстан агай бар! Сыртынан абдан жөнөкөй бирок, сүйлөшө келсе, көргөн күнүн барактап  айта келсе, өзүнчө бир чоң дүйнө. Бекеринен ачылбаган сандыкта не бир укмуш, кызыктуу кундуз бар деп айтылбаса керек.

16

17

Ишмердүүлүгү:

18

19

Дунганаев Тыныстан Султанканович - ОПКБнын жетектөөчү адиси, ККД ж/а КЖФнын ага окутуучусу. Анын жетекчилиги астында "Криминалистика" адистештирилген кабинети  түзүлүп, иштей баштаган. Тиешелүү көргөзмө куралдары, экспонаттар, окуу куралдары менен кооздолгон.  Тыныстан Султанканович Согуш ардагерлер кеңешинин, Куралдуу күчтөрдүн Ардак грамотасы ошондой эле, Укук коргоо органдарынын жана тылдын кызматкерлеринин кеңешининтөрагасы, генерал-полковник М. Субановдун колунан Ардак Грамота менен сыйланган. Агайдын катышуусу менен  факультетте бир катар келишимдер түзүлдү, алсак, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борбору менен кесиптик кызматташтык жөнүндө бир канча ири иштер жасалган.

Урматтуу биздин сыймыктуу замандаштар, сиздер менен кесиптеш, замандаш болгонубузгачексиз сыймыктанабыз. Сиздерге кандай гана мактоо болбосун баары жарашат.Сиздер тарбиялап жаткан студенттер патриоттук-нравалык жакшы тарбия алып жатканынын өзү эле кандай жакшы. Сиздер жана биздин мекендештер алып келген эрдик эч качан унутулбайт. Биздин университеттин Ооган ардагерлери татыктуу жана адилеттүү түрдө университетте жана  башка  жерлерде чоң сый-урматка ээ. Алар өздөрүнүн кызматтык милдетин жоопкерчиликтүү жана абийирдүүлүк менен аткаруунун айкын мисалы. Улуттук университеттин жана өлкөнүн өнүгүшүнө алардын кесипкөй салымдарынын жогорку деңгээли үчүн  чын дилден алкыш айтабыз.  Бекем дем-күч, ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт каалайбыз.Ишиңиздерди ийгилик коштоп, оомат жылоолоп, ырыскыңыздар арта берсин. Сиздердин эрдик, Ата Журт үчүн жасаган өлбөс эрдиктин, патриоттуулуктун бийик мунарасы кылымдар бою кала берет!  Бар болуңуздар тарых барактарындагы университет сыймыктары!

P.S. Биз жогорудагы агайларыбыздын айрым гана ишмердүүлүгү, сыйлыктары жөнүндө сөз кылдык.

* * *

Эльнура Шакировапрофкомдун жетектөөчү адиси

КУУнун түзүмдөрүндөгү жаңылыктар

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Сейчас 720 гостей онлайн
Баннер

Пресс меню

Администратордон

Абитуриенттердин ?-лору

 • Рахат 07.09.2021 15:12
  Здравствуйте можно ли перевестись с БГУ на Национальный университет

  Толугу менен...

   
 • мерим 24.08.2021 13:53
  я учусь на факультете юриспруденция, могу ли я перевестись на педагогический 2

  Толугу менен...

   
 • Асель 21.08.2021 10:45
  Колледж английский переводчика канча жыл контракт канча

  Толугу менен...

Студенттердин ?-лору

 • Нурпери 02.09.2021 17:38
  Саламатсызбы мен быйыл 2-курсмун Иностранныйфаку льтет котороюн дедим эле прием канчанчы числого чейин ...

  Толугу менен...

   
 • Миргул 14.08.2021 13:54
  Саламатсыздарбы быйыл КНУ да окуу онлайн болобу же оффлайн ушуга жооп берип коюнуздарчы сураныч????????

  Толугу менен...

   
 • Баян Раимкулова 28.07.2021 21:57
  Здравствуйте!Я поступила в факультет биологии в 2021году.Как можно заселиться в общежитии?

  Толугу менен...

Бүтүрүүчүлөрдүн ?-лору

 • Umut Almazbekova 28.07.2021 10:30
  Саламатсызбы, мен 2012-2017 жж. Чет тилдер факультетинин бутуруучусумун, мед. Книжкамды кантип алсам ...

  Толугу менен...

   
 • Бегай 11.07.2021 11:33
  Саламатсызбы?ме н лингвистика тапшырайын дегем английский тандаган эмесмин кошумча сабактан (Орт) ото ...

  Толугу менен...

Биздин өнөктөштөр

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Окутуучулардын макалалары