Жума, Июнь 18, 2021

Дисциплиналар аралык ЖМАнын суроолору (1,2-курстар үчүн)

Дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын суроолору (1,2-курстар үчүн)

1. Кыргыз тили жана адабияты:

2. Кыргыз Республикасынын географиясы: кыргызча - на русском

3. Ата Мекен тарыхы: кыргызча - на русском