Шейшемби, Июль 07, 2020

Факультеттин тарыхы

Биология факультети 1932-ж. Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Институту ачылганда түзүлгөн.

1951-ж. пединституттун базасында Кыргыз Мамлекеттик Университети ачылат. Биология факультети ачылгандан бери 6000 ден ашык адистер даярдалган. 1936-ж. факультете 16 окутуучулар жана ассистенттер иштеген, ал эми 2011-ж. профессордук-окутуучулар жамааты 38 адамдан турат: 1 УИАнын академиги; 3 УИАнын мүчө-корреспонденттери; 7 биология илимдеринин доктору, профессор; 3 биология илимдеринин кандидаттары, профессорлор; 7 биология илимдеринин кандидаттары, доценттер, 5 ага окутуучу, 4 окутуучу. Бүгүнкү күндѳ  факультетте штаттык негизде 34  окутуучу эмгектенет:  21 илимдин кандидаттары, доценттер, 9 ага окутуучу жана 4 окутуучу.

Доцент Д.П. Степаненко коп жылдар бою факультеттин уюштуруучусу жана деканы болуп эмгектенген.

Көп жылдар бою факультетти доцент С.А. Арбаев, А.С. Султанбаев, КР эмгек сиңирген мугалими, профессор М.М. Ботбаева, КР билим берүүгө эмгек синирген кызматкери, КУУнун ардактуу профессору С.С. Рустембеков, КР илимге эмгек синирген ишмери, УИАнын мүчө-корреспонденти, биология илимдеринин доктору, профессор В.А. Печенов жетектеген.

2011-ж. бүгүнкү күнгө чейин факультеттин деканы болуп биология илимдеринин кандидаты, доцент Ш.С. Сулейманова эмгектенет.

Факультеттин калыптанышы жана өнүгүшүндө биология илимдеринин доктору, профессор А.А. Любищев, Ф.А. Турдаков, Г.А. Евтушенко, А.Г. Головкова, Л.Г. Филатова, А.Т. Токтосунов, Л.А. Шпота, В.А. Печенов, С.К. Касиев; биология илимдеринин кандидаты, доцент С.А. Арбаев, М.А. Альпиев, К.А. Абдылдабеков, В.С. Инчина, Х.Р. Идрисова, Г.С. Сашина, Ж.И. Иманов, Г.П. Земляная, К.И. Каныгина, Р.П. Караваева, К.И. Ярошенко, С.С. Рустембеков, С.А. Урмамбетова, М.М. Ботбаева, Д.Ы. Ырсалиев, М.И. Агинова, К.Р. Раимкулов, Н.И. Волкова, А.С.Шаназарова, М.Д.Дербишева; окутуучулар  Е.И. Шпота, С.К. Кобенова, Г.Ф. Мигачева, Т.Т. Матюкова ж.б.

hist biofak 01

Биология факультетинин жамааты 40 жылдык мааракесин белгилөөдө, 1992 ж.

Биология факультетинин жамааты өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанып келген жана сыймыктана бермекчи, алардын ичинен КР УИАнын академиги,  КР илимге эмгек сиңирген ишмери А.Ч. Какеев, КР УИА академиги, КР илимге эмгек синирген ишмери К.С. Сулайманкулов, КР УИА академиги, КР илимге эмгек синирген ишмери Б.И. Иманакунов, УИАнын биология жана топурак таануу институтунун директору, биология илимдеринин доктору, профессор Б.М. Дженбаев, Токой институтунун  директору, УИАнын мүчө-корреспонденти, б.и.д., профессор Э.Т. Турдукулов, И. Арабаева атындагы КПУнун Экология жана жатарылышты пайдалануу институтунун директору, а.ч. и. к., профессор М.Ч. Чоров, УИАнын мүчө-рреспонденти, б.и.д., профессор М.М. Ботбаева, К.А. Ахматов, А.М. Мурсалиев, А.О. Э.Д. Шукуров ж.б.

2004-ж. факультетте биоэкологдорду даярдоо максатта  511104 «Биоэкология» адистиги ачылган. Аталган адистик боюнча мамлекеттик стандарт, жумушчу жана окуу пландары түзүлгөн.  КР Ѳкмѳтүнѳ караштуу Айлана-чөйронү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик менен Биоэкология кафедрасынын ортосунда өз ара кызматташтык жана биоэколог кадрларды максатка ылайык даярдоо жөнүндө келишим түзүлгөн. «Биоэкология» адистигинде окуган студенттер өндүрүштүк жана атайын практикаларын КР Ѳкмѳтүнѳ караштуу Айлана-чөйронү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин базасында өткөрүшөт.

2010-ж. факультетте 550801.01 «Биотехнология» адистиги ачылган. Факультет менен КР УИАнын Биотехнология институтунун ортосунда өз ара кызматташтык жана биотехнолог адистерди максатка ылайык даярдоо жөнүндө келишим түзүлгөн. 2012-ж. тартып  факультетте 520200 «Биология», 520900 «Биоэкология», 720200 «Биотехнология» багыттары боюнча 3-муундагы стандарттар иштелип чыккан.  520200 «Биология», 520900 «Биоэкология», 720200 «Биотехнология» багыттары боюнча магистратура ачылган. 2017-ж. биоэкология кафедрасында «Биология. Лабораториялык иш» багыты ачылган.

Биология факультетинин бүтүрүүчүлөрү медициналык мекемелерде,  чумага каршы күрөшүү станцияларында, санитардык эпидемиялык көзөмөл жүргүзүү, балыкчылык ж.б. мекемелерде,  энтомолог, геоботаник, генетик, эколог адиси катары эмгектенишет.

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы дайыма ѳзүлѳрүнүн кесиптик деӊгээлин жогорулатуунун үстүндѳ иштешет.

Бүгүнкү күндө факультетте 424 студент билим алат: күндүзгү окуу бөлүмүндө 376 студент, 24 магистрант жана сырттан окуу бөлүмүндө 24 студент. Аспирантурада биология факультетинде 3 аспирант окушат.

Окуу-методикалык жана илимий-изилдөө иштери 3 кафедрада жүргүзүлөт. Окуу процесси  КР Мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде түзүлгөн Окуу планы жана ар бир дисциплина боюнча иштелип чыккан иш программалары боюнча ишке ашырылат.