Четверг, Июля 02, 2020

"Мамлекеттик билим берүү стандарттарына жана окуу пландарына өзгөртүү киргизүү жөнүндө" министриликтин № 1455/1 буйругу

Буйрук №1455/1 (.pdf формат)