Бейшемби, Июль 29, 2021

Педфакта билим берүүнүн сапатын арттыруу маселелери талкууланды

2017-жылдын 14-февралында педагогика факультетинин филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы тарабынан «Окутуунун_заманбап технологияларын колдонуу аркылуу билим берүүнүн сапатын арттыруу» аттуу тегерек стол болуп өттү. 

Жыйында Кыргызстандагы белгилүү, өмүрү өрнөк инсандар, Түркиянын алдыңкы педагогдору студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу, кесипке болгон кызугуусун арттыруу үчүн_адистиктер боюнча заманбап_технологияларды_колдонуу менен чыгармачыл_окутуучулардын иш-аракети_талкууланып, таасирлүү ойлор жана олуттуу сунуштар айтылды.

Тегерек столдун акырында катышуучулар тарабынан төмөнкү максат-милдеттер алдыга коюлду:

  • «Окутуунун_заманбап технологияларын колдонуу аркылуу билим берүүнүн сапатын арттыруу» аттуу_тегерек стол педагогикалык багыттагы_студенттердин_теориялык жана практикалык билим деңгээлин_жогорулатуудагы_окутуучулардын иш-аракеттери колдоого алуу;
  • Бул_иш-чаранын_формасын жана мазмунун_кеңейтүү максатында_мындан ары салттуу өткөрүү жана ушул багытта_башка жогорку окуу жайлар менен кызматташуу, тажрыйба алмашуу тереңдетүү;
  • Окутуунун жаңы технологияларын колдонуу ишиндеги тажрыйбалуу адистер тарабынан атайын топ түзүлүп, бала бакчалардын жалпы билим берүүчү мектептердин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу;
  • Бул багытта «Кыргызстан педагогдор коому» менен дагы кызматташуулар жүргүзүү.

Мындай иш чараларды өткөрүү студенттердин коомдо жана келечекте_ээлеген ордун аныктоодо педагогикалык кадрларды даярдоодо мааниси терен экендиги белгиленди.

02

03

Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасынын жааматы