Шаршемби, Февраль 24, 2021

Жакшы сабак - студентке канат

alt2016-жылдын 21-февралында "Эне тилдин эл аралык күнүнө" жана "Ата Мекенди коргоочунун күнүнө" карата кыргыз филологиясы факультетинде «Эне тилин сүйбөгөн эл-жерин сүйүп жарытпайт» деген ачык сабак болуп өттү. Сабакты "Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы" кафедрасынын доцентинин м.а. аткаруучу Назик Мараимова өткөрдү.

Сабакка катышкан студенттер жана окутуучулар мектеп программасына кирген Мекенди коргоо, эне тилди урматтоо темасына арналган фольклордон тартып поэзия, проза, драма жанрларындагы чыгармаларды окутуудагы ар кыл ыкмаларга күбө боло алышты.

КТА жана КТАОМ бөлүмдөрүнүн III курсунун студенттери берилген тапшырмаларга чыгармачылык менен мамиле жасап, өзүлөрүнүн жаӊыча ой жүгүртүүлөрүн, таланттарын көрсөтө алышты. Сабак учурунда окутуучулар менен студенттердин ортосунда эркин, кызыктуу баарлашуу болду. 

Сабактын соңунда аталган кафедранын башчысы, п.и.д., проф. м.а. Жеӊишбек Чыманов иш-чара боюнча жакшы пикирин билдирип, студенттерге ийгилик каалоо менен, Ж.Бөкөнбаевдин «Чептен эрдин күчү бек» поэмасы боюнча даярдалган сахна-сабакты көргөндө, көзүнө жаш алганын жашырган жок.

Катышуучулардын айтымында, мындай сабактардын тарбиялык мааниси зор, студенттердин патриоттук сезимдерин өнүктүрүүгө өбөлгө болот.

Материалды даярдаган:

Динара Акимова - факультеттин 3-курс студенти