Жекшемби, Июнь 04, 2023
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Факультеттер

Тез табуу үчүн шилтемелер:

01. "Матфак"

02. "Физфак"

03. "Химфак"

04. "Биофак"

05. "Геофак"

06. "Тарых"

07. "Кыргыз филологиясы"

08. "Орус филологиясы"

09. "Чет тилдер"

10. "Журфак"

11. "СГИФ"

12. "КЕФ"

13. "ЭАМжЧТ"

14. "ККФ"

15. "Педфак"

16. "АКДжКЖФ"

17. "МжИТФ"

18. "МжМБФ"

19. "Экономфак"

20. "Юрфак"

21. БжБФ"

1. Математика жана информатика факультети [Башы]

01

Декан

Усенов Изат Абдраевич

32-21-58

0700 967699

№6 - 221

Референт-катчы

Бектемирова Кундуз Алмабековна

32-21-58

0509 565235

 №6 - 221

Декандын орун басары

Назарбаев Фархад

34-02-03

 

№6 - 208

Жетектөөчү адис – курстун менеджерлери

Байсабаева Ч.

Сапарова А.

Нуркалиева А.М.

34-01-39

0705 714447

0707 121656

0709 920410

№6 - 118

 Математикалык анализ кафедрасы

Бараталиев Керим Бараталиевич

34-01-74

 

 №6 - 126

Дифференциалдык теңдемелер кафедрасы

Саадабаев Аскербек

34-01-69

0777 097893

№6 -  216

Колдонмо  математика, информатика жана компьютердик технологиялар кафедрасы

Какишов Каныбек Какишович

34-01-57

 

№6 -  111

Алгебра, геометрия, топология жана жогорку  математиканы окутуу кафедрасы

Канетов Бекболот Эменович

34-02-13

0703 561145

№6 -  106


2. Физика жана электроника факультети [Башы]

01

Декан

Токтогонов Самат Алмазбекович

34-02-36

0777 777072

 №6 - 230

Декандын орун  басары

Исмаилова Гулзат Дерденбаевна

61-44-97

0772 439229

 №6 - 230

Физика кафедрасы

Бейшекеева Гульмира Джумабаевна

32-20-84

0701 811207

№6 - 121

Физиканы окутуу  технологиялары жана  табият таануу кафедрасы

Мамбетакунов Эсенбек

32-21-73

0553 939370

54-72-87

 №6 -  204

Электроника жана теориялык физика кафедрасы

Жусупкелдиев Шаршенбек

34-01-87

0709 978486

№6124А

Референт-катчы

Искендербек к. Бегимай

34-02-36

0703 483648

№6 - 230

Жетектөөчү адис-курстун менеджери

Апышова Гүлбүбү Жанболотовна

61-44-97

0551 818167

№6 - 231

 

3. Химия жана химиялык технология факультети [Башы]

01

Декан

Сарымзакова Роза Копбаевна

32-32-37

0555 970862

№6 - 415

Референт-катчы

Иличбекова Бегимай

34-02-44

 

№6 - 415

Башкы адис (декандын  орун басары)

Мамбетжанова Нурила Нарынбековна

34-02-44

0555 882158

№6 - 415

ЮНЕСКО, физикалык жана коллоиддик химия кафедрасы

Карабаев Султан Осконович

32-22-08

0552 226934

№6 - 442

Органикалык  химия жана билим берүү  технологиялары кафедрасы

 

34-02-21

 

№6 - 416

Органикалык эмес  химия жана химиялык технологиялар кафедрасы

Дүйшөнбаева Астра Такыбаевна

34-01-16

0706 525111

 №6 - 419

 

4. Биология факультети [Башы]

01

Декан

Сулейманова Шафика Саматовна

34-02-40

0555 907794

№6 -  316

Референт-катчы

Асылбек кызы Айзат

34-02-40

0705 302349

 №6 -  316

Башкы адис (декандын  орун  басары)

Иманалиев Тынчтык Ишенбекович

34-02-01

0707 492242

№6 - 313

Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы

Исаева  Венера Карабековна

46-68-92

0702 100876

 №6 -  303

Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

34-02-53

0555 159545

№6 - 330

Биоэкология кафедрасы

ТоктосуновТимур Асанович

34-01-94

0555 774333

61-41-40

№6 - 321

«БИОМ» борбору

Домашов Илья Анатольевич

61-45-01

0707 141500

 №6 - 105

 

5. География, экология жана туризм факультети [Башы]

01

Декан

Токторова Рыскуль Алманбаевна

34-02-43

0777 771227

№6 - 225

Референт -катчы

Абдрашитова Азиза Саматбековна

34-02-43

0700 422445

№6 - 225

Декандын орун басары

Топбаев Октябрь Асанбекович

34-02-09

0555 867929

№6 - 210

Жетектөөчү адис – курстун менеджери

КозубаеваВенера Токторовна

34-02-09

0777 077052

№6 - 210

Экология жана жаратылышты  пайдалануу кафедрасы

Теңирбердиев Нурбек Казымалиевич

32-22-17

0773 839490

 №6 -  218

Экономикалык, социалдык жана  саясий  география кафедрасы

Приходько Лилия Анатольевна

34-01-60

0708 888153

№6 - 220

Физикалык география  кафедрасы

Кендирбаева Алмагул Жумадыловна

34-01-34

0700 237984

№6 - 214

Туризм жана  рекреационалдык география кафедрасы

Нарынбек уулу Курманбек

34-01-37

0772 14559

№6 - 223

Â

6. Тарых жана чөлкөм таануу факультети [Башы]

01

Декан

Сырдыбаев Туратбек Токтобекович

32-31-92

0705 987713

№1 - 328

Башкы адис (декандын  орун басары)

Алымкожоев Өмүрбек Жумадилович

61-44-92

0507 858514

№1 -  328

Жетектөөчү адис – курстун менеджери

Эдилбекова Айгерим Эдилбековна

61-44-92

0708 139393

№1 -  328

Кыргызстандын тарыхы кафедрасы

Асанов Темиркул Ишекеевич

61-44-99

0772 475394

№1332А

Жалпы тарых кафедрасы

Арзыматова Айнура Атыгаевна

32-31-55

0555 341713

№1 - 333

Чөлкөм таануу жана кыргыз таануу  кафедрасы

Омурова Жамикат Орозобековна

34-02-37

0701 636536

 №1 - 334

Археология, этнология, булак таануу жана тарыхнаама кафедрасы

Батырбаева Шайыр Джолдошевна

32-30-08

0700 093048

№1 - 330

Музей-изилдөө борбору

Сайпидинова Карлыгач Сыргабековна

 

0703 520313

№1 -  348

Â

7. Кыргыз филологиясы факультети [Башы]

01

Декан

Жайлообаев Бактыбек Алманбетович

61-44-93

0700 533278

№5 - 211

Декандын орун басары

Жаңыбаева Майрамкүл Абыкеевна

61-44-90

0709 403841

№5 - 211

Референт-катчы

Ишеналиева Гүлжан Ишеналиевна

61-44-93

0709 229698

№5 - 211

Жетектөөчү адис – курстун менеджери

Орозалиева Журсун Муханбетовна

61-44-90

0707 131890

 №5 - 211

Кыргыз тил илими кафедрасы

Абдразакова Гульмира Шарапидиновна

61-44-86

0703 484526

№5 - 312

Кыргыз адабияты кафедрасы

Абакиров Курманбек

32-21-54

0552 915134

№5 - 309

Филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасы

Байсабаев Бектурсун Ашимович

32-22-09

0555 871001

№5 - 208

Кыргыз тили жана адабияты кыргыз

тилинде окутулбаган  билим берүү мекемелеринде кафедрасы

Акунов Эмилбек Бердибаевич

32-20-69

0551 230331

№5 - 215

Манастаануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасы

Садыков Абдыкадыр

32-21-59

0773 415911

 №5 - 316

Â

8. Орус жана славян филологиясы факультети [Башы]

01

Декан

Сардарбек кызы Нурайым

32-21-65

34-01-82

0558 539258

№5 - 403

Башкы адис (декандын орун басары)

Акназарова Гүлүмкан Анварбековна

32-21-65

0770 073304

№5 - 403

Референт - катчы

Раимбекова  Алина Маратовна

32-21-65

0700 325093

№5 -  403

Орус тилинин  теориясы жана практикасы кафедрасы

Коротенко Галина Николаевна

61-44-87

32-15-22

№5 - 402

Орус жана чет элдер адабиятынын теориясы жана тарыхы кафедрасы

Дюшебекова Бактыгуль Тукеновна

61-07-83

0550 977907

№5 - 401

Орус тили чет тили катарында кафедрасы

Чепекова Гульмира Саалиевна

61-07-88

0555 693273

0772 693273

№5 412А

 

9. Чет тилдер факультети [Башы]

01

Декан

Гузиева Зухра Кадыевна

32-30-09

0552 755032

№5 - 201

Башкы адис (декандын орун басары)

Корошова Тажыкан Анаралиевна

46-63-17

0700 335065

№5 202

Референт - катчы

Асылбек кызы Айчолпон

32-30-09

0709 867682 

№5 202

Англис тили, котормо жана котормотаануу кафедрасы

Шаршенова Равшан Малаевна

34-01-63

0555 902782

№5 - 107

Англистика жана маданият аралык коммуникация кафедрасы

Жаманкулова Майрам Болотбековна

34-01-85

0707 304186

№3 312

Германистика жана маданият аралык коммуникация кафедрасы

 

34-00-23

0555 710410

№5 - 103

Француз тили  кафедрасы

Акчекеева Мария Султановна

34-00-24

0555 271246

№5 - 106


10. Журналистика факультети [Башы]

01

Декан

Костюк Ширин Аалиевна

32-32-38

0700644214

№1 - 213

Башкы  адис (декандын орун басары)

Алдашова Гулянда Мурадиловна

32-33-34

0708850272

№1 - 206

Референт - катчы

Жумабекова Бактыгүл Турусбековна

32-33-34

0770302420

№1 - 206

Жетектөөчү адис – курстун менеджерлери

Жумабек кызы Нелли

32-33-34

0702285875

№1 - 206

Теле-радиожурналистика кафедрасы

Алымбаева Зарылкан Арстанбековна

32-21-49

0770318165

№1 - 152

Мезгилдүү басма сөз  кафедрасы

Джумагазиева Нуржан Курманбековна

32-20-80

0709790579

№1 -  204

Жарнама иштери жана коомчулук менен байланыш кафедрасы

Максутова Бегайым Борукуловна

46-57-25

0555914870

 №8А - 01

 

11. Социалдык-гуманитардык илимдер факультети [Башы]

01

Декан

Камчыбек уулу Мырзабек

34-02-32

0705 705509

№5 - 205

Окуу  иштери боюнча декандын орун басары

Урузбакиева Зухра Капиевна

32-20-78

0555 120967

№5 - 205

Башкы адис (декандын орун басары)

Мамбетова Дильбар Белековна

32-20-78

0704 575771

№5 - 205

Референт-катчы

Бообекова Алина Кудайбергеновна

34-02-32

0707 331939

№5 - 205

Социология жана социалдык иштер кафедрасы

Жусубалиев Абдыкайим Рысбаевич

61-07-94

0700 275923

№5107

Психология кафедрасы

Ниязова Жанна Кенжебековна

32-20-89

0550 774452

№5 -  220

Жогорку мектептин педагогикасы кафедрасы

Асипова Нурбубу Асаналиевна

61-44-64

0555 779015

№5 - 221

Философия, маданияттын  теориясы жана тарыхы кафедрасы

Абыкеева-Султаналиева

Таалайгул Бакаевна

32-20-77

0555 112559

№5 - 219

Динтаануу жана  теология кафедрасы

Омурова Толкун Омуровна

32-21-48

0707 399437

№5 - 106

 

12. Кыргыз-Европа факультети [Башы]

01

Декан.

Камалова Анара Камаловна

32-31-24

0555 800687

№1 - 110

Башкы адис (декандын орун басары)

Эсенбекова Салтанат Усеновна

32-33-84

0550 031262

№1 - 110

Референт - катчы

Бакирова Мээрим Бактыбековна

32-33-84

32-31-24

0773 307642

№1 - 110

Жетектөөчү адис – курстун менеджерлери

Бакыт кызы Акмарал

Джумадылова Алия Эркиновна

Шакирова Нурия Шакировна

Талантбекова Элиза Талантбековна

 

0705 509903

0551 500511

0703 704141

0707 032867

№1 - 109

Экономика жана башкаруу  кафедрасы

Керимбекова Рита Абдыкуловна

 

0701 289769

№1 - 309

Бизнес жана  коммуникация  кафедрасы

Джумагулов Кубат Рыспекович

 

0555 990796

№1146

Менеджер магистратуры

Асанканова Наргиза Бактыбековна

 

0500 459172

№1 - 309

Â

13. Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети [Башы]

01

Декан

Бейбутова Рысбюбю Алджамбаевна

32-31-19

0555 990747

№1 - 209

Башкы адис (декандын орун басары)

Иманкулова Лира Рахимовна

 

0705 091208

№1 - 208

Секретарь-референт

Барсукова Анна Алесандровна

32-32-91

0557 120579

№8 - 208

Â

14. Кыргыз-Кытай факультети [Башы]

01

Декан

Апаева Софья Хусеиновна

32-32-25

0772 383835

№4 -  209

Референт - катчы

Шамиралиева Аида Руслановна

32-32-25

0707 070100

№4 - 209

Башкы адис (декандын орун басары)

Джанузакова Жылдыз Чалгыновна

32-32-36

0779 208830

№4 - 210

Илимий иштер боюнча декандын орун басары

Уметалиева НасиятШаршембековна

 

0700 580421

№4

Кытайтаануу билим берүүпрограммасы

Бейшеева Анара Асанбековна

 

0706 118788

№4 - 211

Кытай тилин  которуунун теориясы  жана практикасы

Рыскулова Бермет Азизбековна

 

0701 600008

№4 - 229

Маданият аралык  коммуникация кафедрасы

Бексултанова Гулзада Азимкановна

 

0701 887337

№4 - 222

Кытай тили жана  адабияты

Токсоналиева Асель Мусурапшаевна

 

0558 181765

№4 - 208

Â

15. Педагогика факультети [Башы]

01

Декан

Сулайманова Рахат Токтогуловна

65-33-26

0703 787780

№6А - 104

  Референт- катчы

Толубаева Айгиза Толубаевна

65-30-10

0703 907090

№6А - 104

Башкы адис (декандын  орун  басары)

Назарова Гульзада Сагынбековна

65-33-20

0507 006976

№6А - 107

Жетектөөчү адис – курстун менеджерлери

Жусупбекова Н.

Рыспекова А.

Тынчылыкова К.

Асанова Э.

65-54-87

0709 141183

0700 370749

0707 865186

0704 201527

№6А - 109

Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы

Адылбек кызы Гулназ

65-83-95

0700 760722

№6А - 211

Филология жана социалдык – экономикалык билим берүү кафедрасы

Сураналиева Канымгул Калыбековна

65-99-42

0702 112204

№6А - 205

Â

16. Адистерди кайра даярдоо жана кесибин жогорулатуу факультети_[Башы]

01

Декан

Шамшиев Алайбек Бурканович

32-16-30

0554 995560

№7 - 301

Референт - катчы

Жекшенбек к. Айжамал

32-21-68

0554 630264

№7 - 301

Декандын орун басары

Парманасова Айсулу Жээналиевна

32-20-14

0555 796655

№7 - 319

Бакалаврларды даярдоо  бөлүмүнүн башчысы

Ныязбекова Рысайым Мамажакыповна

32-31-70

0551 773308

7- 103

Жетектөөчү адис--курстун менеджерлери

Жолдубаева Жыпара

32-31-71

0772 935504

№7 - 104

Кожобекова Айнура Качкынбаевна

32-31-71

0552 773370

№7 - 104

Джаныбекова Гульзада Турдубековна

32-31-58

0552 885575

№7 - 107

МВА программасы

Дооранов Алмазбек Пазылбекович

32-16-25

0553 160979

№7 - 317

Кесибин жогорулатуу жана адистерди кайра  даярдоо бөлүмү

Атыканова Джамиля Аскарбековна

 

0705 014589

№7 -  325

Гимназиянын  башчысы

Нуралиева Гульназ Молдалиевна

32-31-74

0770 562020

№7 - 113

Гимназиянын жетектөөчү адиси

Курманбекова Ширин Курманбековна

32-31-74

0707 109799

 №3 - 113

Башкы адис – курстун менеджерлери

Бейшеналиева Бермет  Туратбековна

32-31-66

0700 751221

 №7 - 112

 

17. Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети [Башы]

01

Декан

Баратова Бактыгүл Шабдановна

32-31-04

0701 610411

№1 - 140

Референт - катчы

 

32-31-04

0702 689568

№1 - 140

Декандын орун басары

 

32-19-87

0709 409730

№1140А

Жетектөөчү адис- курстун менеджерлери

32-21-60

32-19-87

0707 494919

0553 299535

№1 - 129

Программалык инженерия жана инновациялык технологиялар кафедрасы

Баячорова Батыйгуль Джумадыловна

32-21-60

0555 742406

№1 - 129

Маалымат технологиялары жана программалаштыруу кафедрасы

Сабитов Баратбек Рахманович

 

0707 250553

№1 - 139

Компьютердик технологиялар жана Интернет кафедрасы

Нуржанова Сабира Акматбековна

 

0703 362507

№1 - 130

Информатика жана эсептөөчү техника кафедрасы

 

32-32-46

0778 770634

№1 - 138

18. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети [Башы]

01

Декан

Базакеева Кундуз Жаманчаевна

32-48-63

0553 870877

№8 - 314

Башкы адис (декандын орун басары)

Искакова Эльвира Издевалдыевна

32-48-71

0551 511272

№8 -  314

Жетектөөчү адис курстун  менеджери

Искендерова Айтурган Нуркасымовна

32-48-63

0709 970928

№8 - 314

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат кафедрасы

Нурматова Гүлсайра Асановна

32-48-65

0771 874764

№8 - 319

Экономиканы  мамлекеттик жөнгө салуу  кафедрасы

Искаков Издевалды Искакович

32-48-74

0559 041010

0701 666365

№8 - 316

 

19. Экономика факультети [Башы]

01

Декан

Кулова Эркин Усеналиевна

34-00-28

0559 928011

№8 - 222

Референт-катчы

Талыпова Айжан Нурбековна

32-20-36

0709 324428

№8 - 222

Эл аралык байланыш жана инновация боюнча  декандын орун басары

Назарбекова  Эмилия Умбетовна

34-00-31

0702 555551

№8 - 227

Окуу иштери боюнча декандын орун басары

Курамаева Эльмира Дунгановна

32-20-41

0705 147533

№8 - 226

Башкы адис

Сулайманова Назира Озгорушовна

32-21-72

0707 165975

№8 - 228

Жетектөөчү адис- курстун менеджерлери

Досматова Р.

Айдарова Ж.Ж.

Омуракунова Н.М.

Советбек к.А.

Борончиева Л.Д.

Асылбекова Ж.А.

Чоткараева Н.Ж.

34-00-32

34-00-26

0777 458264

0701 030729

0700 857007

0704 773737

0700 200586

0779 631631

0709 136440

 №8

224

225

Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит  кафедрасы

Ботобеков Арстаналы

61-45-03

0559 085025

№8 - 217

Финансы  кафедрасы

Саякбаева Айганыш Апышевна

32-33-04

0550 895279

№8 - 216

Экономика кафедрасы

Алыбаев Джапар Бузурманкулович

32-21-57

0559 577955

№8 - 209

Салыктар жана салык  салуу кафедрасы

Есеналиева  Бактыгуль Баховна

32-22-18

0555 912954

№8 - 210

Банктык иш кафедрасы

Кантороева Гульзат  Кантороевна

32-22-18

0500 220770

№8 - 206

 

20. Юридика факультети [Башы]

01

Декан

Сманалиев Кынатбек Мойнокович

31-11-47

0552 020235

№2 - 217

Референт - катчы

Жыргалбек кызы Карачач

31-11-47

0706 588330

№2 -  216

Окуу иштери боюнча декандын орун басары

Кубатов Илимбек Кубанычбекович

31-11-46

 

№2 - 216

Тарбия иштери боюнча декандын орун басары

Сыдыкова Зулайка Дуйшекеевна

31-11-46

 

№2 - 216

Жетектөөчү адис- курстун менеджерлери

Сарыгулова А.А.

Бочкарева Н.Н.

Кенебаева Н.К.

Шадыханова Д.С.

Акматова М.Б.

Кудайбергенова Э.А.

31-12-15

0705 123173

0550 712404

0703 151583

0555 990096

0772 431499

0553 287048

№2

218

215

Жазык укугу жана  криминология кафедрасы

Жээналиева Аида Осконбаевна

61-28-97

0550 130324

№2 - 311

Ишкердик жана  процессуалдык укук  кафедрасы

Орозалиева Айнура Асановна

31-11-16

0555 572812

№2 - 312

Жарандык, эмгек жана экологиялык укук кафедрасы

Раманкулов Кубан Советович

31-10-94

0555 070911

№2 - 313

Конституциялык жана  административдик укук кафедрасы

Молдоев Эдилбек Эсенович

31-11-62

0557 300659

№2 - 314

Жазык процесси жана соттук экспертиза кафедрасы

Салыбекова Толкун Салыбековна

31-10-37

0709 657788

№2 - 315

Мамлекеттин, укуктун  теориясы жана тарыхы кафедрасы

Токтобаев Болот Токтомушевич

31-10-89

0778 032407

№2 - 316

Укуктаануу жана бажы  иши кафедрасы

Базарбай уулу Эрлан

31-11-25

0702 270175

№2 - 317

 

21. Башкаруу жана бизнес факультети [Башы]

01

Декан

Керимкулова Меримкуль Кадыровна

32-48-69

0556 686819

№8Б - 321

Референт - катчы

Өмүрбекова Элеонора Элисбековна

32-48-70

0508 661650

№8Б - 321

Башкы адис (декандын орун басары)

Керималиева Венера Жапаровна

32-48-57

0505 270176

№8Б - 311

Жетектөөчү адис – курстун менеджерлери

Тоймат к.З.

Тентиева А.З.

 

0707 772599

0702 428124

№8Б - 305

Компьютердик класстын  инженери

Жоломанов Азамат

 

0703 581202

№8Б - 404

Менеджмент кафедрасы

Асанова Айсалкын Асановна

32-48-56

0555 934623

№8Б - 315

Маркетинг, коммерция жана логистика

Исмаилова Наргиза Ризвановна

32-48-59

0556 577775

№8Б - 307

Сапатты башкаруу  кафедрасы

Керимбекова Дуйшекан Осмоналиевна

32-48-67

0552 979088

№8Б - 313

 

© 2019: Мамырбаева Нуржан (иш кагаздарын жүргүзүү секторунун улук инспектору), Эралиев Жээнбек (Пресс кызматтын башчысы)