Бейшемби, Январь 28, 2021

Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүндөгү болуп жаткан окуялардын Интернет булактарында чагылдырылышы


2011-жылдын 12-мартында Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинде “Булак таануу, тарыхнаама жана тарыхый информатика” кафедрасынын I, II, III, IV курстарынын адистештирилген студенттеринин “Клиометрикс” клубу тарабынан “Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүндөгү болуп жаткан окуялардын Интернет булактарында чагылдырылышы”  деген темада ийрим өткөрүлдү.


Ийрим 2010 ж. октябрь айынан тартып кафедранын мугалимдери жана  адистештирилген студенттер тарабынан өткөрүлүп келет. Иш-чарада студенттер Тунисте, Египетте, Ливияда ж.б. араб өлкөлөрүндөгү болуп жаткан окуяларды Интернет булактары кандай чагылдырып жатканын талкуулашты. Талкуунун жүрүшүндө кафедранын доценти Чаргынов Темирлан Таштанбекович  модераторлук ишин алып барды. Ийрим студенттер тарабынан даярдалган слайддар менен коштолду.


Булак  таануу, тарыхнаама  жана  тарыхый  информатика  кафедрасы  тарабынан  уюштурулуп  жаткан ийримдин  максаты:  студенттердин өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынчалуу мүмкүнчүлүгүн ачык демонстрациялай билүүгө, көнүктүрүүгө айкын жол ачып берет. Ошондуктан, университеттен алган жалпы билимин практика жүзүндө кеңейтип жүзөгө ашыруучу чоң мүмкүнчүлүктүү каражат катары колдонуу.


Бүгүнкү өтүлгөн ийримдин максаты Кыргызстанда  жана   дүйнөдө болуп  жаткан   окуялардын  интернет  булактарында  кандай  чагылдырылышын ар  тараптуу   туура анализ        берүүгө жана  студенттердин өз  алдынча  ой  жүгүртүүсүнө багыт  берүү.


“Клиометрикс” клубунун  апрель  айында  өткөруүлүүчү  кружогунун  темасы “2005-жыл  24- марттагы жана   2010-жыл  7-апрелдеги  болуп  өткөн  тарыхый  окуяга  баа берүү” деп   аталат.  Каалоочуларга  эшик  ачык.