Жекшемби, Январь 17, 2021

Тарых жана чөлкөм таануу факультетинде илимий семинар өткөрүлдү


Бүгүн, 2011-жылдын 7-февралында, Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинде “Булак таануу, тарыхнаама жана тарыхый информатика” кафедрасынын  демилгеси менен уюштурулган “Кыргыз элинин келип чыгышы” деген темада илимий семинар өткөрүлдү. Семинарга көрүнүктүү окумуштуу, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин профессору,  тарых илиминин  доктору А.А. Мокеев катышты.


Өткөрүлүп жаткан илимий семинардын максаты - тарыхчылардын, студенттердин, аспиранттардын арасында азыркы кыргыз тарыхындагы актуалдуу маселелердин бири болгон кыргыз элинин келип чыгышы, калыптанышы жана мамлекеттүүлүгү жөнүндөгү маселенин айланасында кеңири талкуу жүргүзүү менен өз ара пикир алышуу болуп эсептелет.


Илимий семинарга тарых жана чөлкөм таануу факультетинин окутуучулар жамааты, студенттери, аспиранттары катышышты. Семинарда профессор А.Мокеев, байыркы кыргыздардын мекени, кыргыз этимологиясынын чечмеленеши, тарыхнаамасы тууралуу өзүнүн изилдөөсү жана илимий теориялар жөнүндө семинардын катышуучулары менен терең ой бөлүштү.


Аталган проблема боюнча окутуучулар студенттер, аспиранттар өздөрү кызыккан суроолорду беришип,  жеткиликтүү жооп ала алышты.


Мындай илимий семинар “Булак таануу, тарыхнаама жана тарыхый информатика” кафедрасынын  демилгеси менен  февраль айынан тартып, ар бир айда бир жолу өткөрүлүп турмакчы. Келээрки профессор А. Мокеевдин катышуусу менен өткөрүлүүчү  март айындагы илимий семинардын темасы:  “Алтайлык кыргыздардын Теңир-Тоого келиши жана дуалдык системанын түзүлүшү” деп аталат.


Бул илимий маселеге кызыкан баардык студенттерди, аспиранттрды жана жалпы окутуучуларды чакырабыз.