Бейшемби, Июль 29, 2021

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын графиктери

1. Математика жана информатика факультети

2. Физика жана электроника факультети

3. Химия жана химиялык технологиялар факультети

4. Биология факультети

5. География, экология жана туризм факультети

pdf 23 23 ГОС (ДОТ)(18.05.2021)

pdf 23 23 ГОС (Бакалавр)(18.05.2021)

6. Тарых жана чөлкөм таануу факультети

7. Кыргыз филологиясы факультети

8. Орус жана славян филологиясы факультети

9. Чет тилдер факультети

pdf 23 23 График ГАК ФИЯ (07.05.2021)

10. Журналистика факультети

11. Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

12. Кыргыз-Европа факультети

13. Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети

pdf 23 23 График ГАК (03.05.2021)

14. Кыргыз-Кытай факультети

15. Педагогика факультети

pdf 23 23 График ГОС (04.05.2021)

pdf 23 23 График ГОС2 (04.05.2021)

16. Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети

17. Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети

18. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети

pdf 23 23 График ИГА (06.05.2021)

19. Экономика факультети

20. Юридика факультети

21. Башкаруу жана бизнес факультети

22. Гуманитардык-табигый илимдер факультети (Ош шаары)

* * *

Кесиптик колледж

Факультеттер аралык кафедралар