Бейшемби, Июль 29, 2021

КЕФте "Кардарларды башкаруу" сабагынан ачык сабак өтүлдү

Кыргыз-Европа факультетиндеги "Экономика жана Башкаруу" кафедрасынын окутуучусу Махабат Мамбеталиева "Кардарларды Башкаруу" сабагынан 3-курстун "Бизнес башкаруу" багытынын студенттери менен ачык сабак отту. Комиссия катары сабакка кафедранын окутуучулары катышты. Сабактын темасы "Компаниянын эффективдуу коммуникация системасын куруудагы Кардарлар болумунун башчысынын ролу" болду.
 
Ачык сабак окутуучулардын квалификацыясын жогорулатуу боюнча CACTLE долбоорунун методикасынын негизинде оттуп, 4 болумдон турду: кириш соз, негизги маалымат, тапшырма, жыйынтыктоо. Сабакта интерактивдуу методдор колдонулду: презентация, флипчарт менен иштоо, топторго болунуп иштоо, жана башка нерселер менен коштолду. 
 
Сабактын журушундо студенттер активдуу болуп, суроолорго жооп берип, озулору дагы кызыгуу менен суроо берип, топтук иште катышып жатышты. 
 
Ачык сабактын жыйынтыгы боюнча комиссия мындай иш-чаралардын билим-беруунун сапатын текшеруу жана мониторинг учун ото маанилуу экендигин белгилешти. Комиссия сабактын жогорку денгеелде откондугун айтып, окуу процессинде интерактивдуу методдорду колдонуу жаны теманы жана предметти студенттер тарабынан терен тушунууго мумкунчулук берет деп жыйынтыкташты.

"Экономика жана башкаруу" кафедрасынын окутуучулары