2023-2024-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу боюнча материалдар

Материалы по приему абитуриентов на 2023-2024 учебный год:

1. Кабыл алуунун планы (Admission Plan)План приема (26.06.2023)

2. Тарифтердин прейскуранты – Прейскурант тарифов(26.06.2023)

3. Абитуриенттер үчүн жазылуу кызматынын тарифи (баасы)Тариф на услуги “Запись абитуриентов”

4. Кабыл алуу эрежелериПравила приема

5. Абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну өткөрүү графиги – График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов

6. “Босого балл жөнүндө” министрликтин буйругу – Приказ МоИН КР “О пороговых баллах”

7. Кирүү сынактарынын жүгүртмөсүРасписание вступительных испытаний

8. Гезиттер жана сайттардагы жарыялар – Объявления в газетах и сайтах

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению

Регистрация в PhD докторантуру КНУ

Добавить комментарий