Четверг, Октября 18, 2018

21 - Башкаруу жана бизнес факультети - БжБФ

Факультет тууралуу кыргыз тилиндеги материалдар азырынча жок. Толугураак маалыматты сайттын орус тилиндеги версиясынан алууга болот.

1 Факультеттин тарыхы 10.10.2018 1337
2 Маркетинг, коммерция жана логистика кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 1
3 Менеджмент кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 2
4 Сапатты башкаруу кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 1