Среда, Марта 20, 2019

21 - Башкаруу жана бизнес факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 17.10.2018)

 

1 Факультеттин тарыхы 10.10.2018 1448
2 Маркетинг, коммерция жана логистика кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 93
3 Менеджмент кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 110
4 Сапатты башкаруу кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 89
5 Окутуунун негизги багыттары (19.10.2018 жаыланды) 19.10.2018 90