Ишемби, Сентябрь 18, 2021

21 - Башкаруу жана бизнес факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 17.10.2018)

 

1 Факультеттин бетачары 09.04.2019 435
2 Факультеттин тарыхы 10.10.2018 1862
3 Маркетинг, коммерция жана логистика кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 518
4 Менеджмент кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 599
5 Сапатты башкаруу кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 534
6 Окутуунун негизги багыттары (19.10.2018 жаыланды) 19.10.2018 561