Понедельник, Января 21, 2019

21 - Башкаруу жана бизнес факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 17.10.2018)

 

1 Факультеттин тарыхы 10.10.2018 1417
2 Маркетинг, коммерция жана логистика кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 63
3 Менеджмент кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 73
4 Сапатты башкаруу кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) 17.10.2018 57
5 Окутуунун негизги багыттары (19.10.2018 жаыланды) 19.10.2018 62