Жума, Сентябрь 25, 2020

Сынактар

1 "КУУнун периси - 2017" 11.05.2017 714
2 “КУУнун периси - 2016” 03.05.2016 607
3 “Мисс и Мистер КНУ - 2014” 23.04.2014 3574
4 “Мисс ККИ - 2014” 26.02.2014 3079
5 «Мисс и Мистер КНУ - 2013» 29.03.2013 11598
6 "ККИнин чүрөгү - 2013" 20.03.2013 4301
7 "Мисс и Мистер КНУ - 2012" 28.03.2012 4299
8 "ККИнин чүрөгү - 2012" 10.03.2012 8593
9 "Мисс КНУ - 2011" 28.04.2011 10612
10 “Мисс ИУБ-2011” 15.03.2011 6897
11 "ККИнин периси - 2011" 03.03.2011 6814
12 "КУУнун периси - 2010" 31.05.2010 5689
13 “КУУнун мырзасы - 2010" 11.05.2010 7629