Жума, Май 14, 2021

Сынактар

1 "КУУнун периси - 2017" 11.05.2017 824
2 “КУУнун периси - 2016” 03.05.2016 716
3 “Мисс и Мистер КНУ - 2014” 23.04.2014 3756
4 “Мисс ККИ - 2014” 26.02.2014 3173
5 «Мисс и Мистер КНУ - 2013» 29.03.2013 11712
6 "ККИнин чүрөгү - 2013" 20.03.2013 4407
7 "Мисс и Мистер КНУ - 2012" 28.03.2012 4406
8 "ККИнин чүрөгү - 2012" 10.03.2012 8713
9 "Мисс КНУ - 2011" 28.04.2011 10736
10 “Мисс ИУБ-2011” 15.03.2011 6995
11 "ККИнин периси - 2011" 03.03.2011 6904
12 "КУУнун периси - 2010" 31.05.2010 5782
13 “КУУнун мырзасы - 2010" 11.05.2010 7725