Жума, Октябрь 07, 2022
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Окуу иштери боюнча проректор (27.08.2018 баштап)

Темиров Бекжан Кайыпбекович

физика-математика илимдеринин доктору, профессор

01

Туулган датасы: 27.09.1958

Туулган жери: Нарын областынын Кочкор районунун Чекилдек айылы

Улуту: кыргыз

Билими: жогорку, Кыргыз мамлекеттик университетинин механика-математика факультетин 1980 жылы бүтүргөн

 • 1984 – 1987: ИАнын математика институнун аспиранты
 • 1987: Кыргыз мамлекеттик университетинин  «Жогорку математика» кафедрасынын окутуучусу
 • 1996: физика-математика илиминин кандидаты
 • 2003: доцент
 • 2016: физика-математика илиминин доктору
 • 2016-жылдан баштап: Ж.Баласагын атындагы КУУнун математика жана информатика факултетинин дифференциалдык  теңдемелер кафедрасынын профессору

Эмгек жолунун негизги этаптары:

 • 1981-1984: ИАнын математика жана физика институтунда ага  лаборант
 • 1984-1987: ИАнын математика институтунда аспирант
 • 1987-жылдан: КМУнун механика-математика факультетинин «Жогорку математика» кафедрасында окутуучу
 • 1998-жылдан: КМУУмнун математика жана колдонмо математика факультетинин «Дифференциалдык тендемелер» кафедрасында ага окутуучу, доцент
 • 2016-жылы: КУУнун математика жана информатика факультетинин «Математикалык анализ жана дифференциалдык тендемелер» кафедрасында профессор
 • 1994-2006, 2008-2016: КМУ, КМУУ жана КУУнун механика-математика; математика жана колдонмо математика; математика, информатика жана кибернетика факултетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары
 • 2016-жылдан: КУУнун математика, информатика жана кибернетика факультетинин деканынын милдетин  аткаруучу
 • 2017 жылдан: КУУнун математика жана информатика факультетинин деканы
 • 27.08.2018 баштап: КУУнун окуу иштери боюнча проректору.

Башка жогорку окуу жайларындагы эмгек жолу:

 • 2004-2012: Чуй университетинин доценти (айкалыштыруу менен)
 • 2006-2016: Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян Университетинин «Жогорку математика» кафедрасынын доценти (айкалыштыруу менен)
 • 2008-2012: КР Призидентинин алдындагы Башкаруу академиясынын «Жогорку математика» кафедрасынын доценти (айкалыштыруу менен)
 • 2012-2017: Кыргыз-Орус билим берүү академиясынын доценти, профессору (айкалыштыруу менен).

Сыйлыктары:

 • 2001: КР Билим жана илим министирлигинин « Билим беруунун мыктысы» төш белгиси
 • 2009: «Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин билимине эмгек синирген ишмер» наамы
 • 2010: «Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин мыкты лектору» наамы
 • 2011: «Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин эмгек синирген изилдөөчүсү» наамы

Басмадан чыккан эмгектери: баардыгы 53 илимий эмгек: анын ичинен 2 монография, 1 методикалык колдонмо.

Докторлук диссертацинын темасы:  «Үчүнчү, бешинчи жана каалагандай так тартиптеги оператордук-айырмалуу тендеменин чыгарылыштарынын термелүүсү»

Илим изидөөнүн кыскача резюмеси: Элиптикалык операторлуу, Лаплас операторлуу экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи жана каалагандай жуп жана так тартиптеги оператордук-айырмалуу тендемелердин  чыгарылыштарынын термелүүсүнүн касиеттеринин изилдеп, термелүүнүн жетиштүү шарттарын тургузуу.