Шейшемби, Июль 07, 2020

Окутуунун негизги багыттары

 

 

Шифр

Багыты

Квалификация

Окутуунун формасы

Окуу мөөнөтү

БАКАЛАВРИАТ

 

520200

Биология

Бакалавр

Күндүзгү

4жыл

 

720200

Биотехнология

Бакалавр

Күндүзгү

4жыл

   

Биология. Лабораториялык иш

Бакалавр

Күндүзгү

4жыл

 

520900

Биоэкология

Бакалавр

Күндүзгү

4жыл

Сырттан окуу (дистанттык технологияны колдонуу менен)

5 жыл

МАГИСТРАТУРА

 

520900

Биоэкология

Магистр

Күндүзгү

2 жыл

 

720200

Биотехнология

Магистр

Күндүзгү

2 жыл

 

520200

Биология

Магистр

Күндүзгү

2 жыл