Шейшемби, Июль 07, 2020

Факультеттин жетекчилиги

Сулейманова Шафика Саматовна

декан

б.и.к., доцент

Sulejmanova

Дареги: Бишкек ш., Абдымомунов көчөсү 328.

Жумушчу телефону: +996 312 340240

Моб. тел.: + 996 555 907794

E-mail: Shafika@rambler.ru

Иманалиев Тынчтыкбек Ишенбекович

окуу иштери боюнча декандын орун басары

imanaliev

Жумушчу телефону: +996 312 614140

Токтобеков Мирлан Мурзабекович

тарбия иштери боюнча декандын орун басары

окутуучу

Toktobekov

Жумушчу телефону: +996 312 340240

Моб. тел.:  +996 559 278733, +996 703 453330 

E-mail : miraj86@ mail.ru

Кафедра башчылары:

Исаева Bенера Карабековна

ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасынын башчысы, а.ч.и.к., доцент

kaf bot isaeva

Жумушчу телефону: +996 312 466892  

Токтосунов Тимур Асанович

биоэкология кафедрасынын башчысы, б.и.к., доц.

Toktosunov

Жумушчу телефону: + 996 312 614140,

Моб. тел.:+ 996 555 774333

e-mail : toktotim @  mail.ru

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасынын башчысы б.и.к., п.и.д., проф.

Сhaldanbaeva

Жумушчу телефону:+996 312 340253  

Моб. тел.: + 996 (555) 15 95 45, + 996 (700) 01 95 45

E-mail: ai_kush777@mail.ru

Менеджерлер:

Джумалиева Алтынай Майрамбековна

Dzhumalieva

Жумушчу телефону: +996 312 340240 

Моб. тел.: +996 0557 571788

E-mail: a.dzhumalieva@mail.ru

Асылбек кызы Айзат

asylbek kyzy

Жумушчу телефону: +996 312 340240