Бейшемби, Январь 28, 2021

КУУнун окутуучулары жана студенттери эл аралык археологиялык изилдөө иштерине катышты

altҮстүбүздөгү жылдын июль-сентябрь айларында тарых жана чөлкөм таануу факультетинин окутуучулары жана студенттери Нарын шаарынан 3 км. батышта жайгашкан "Айгыр жар" эстелигинде эл аралык археологиялык изилдөө-казуу иштерине катышты. Экспедиция Нарын шаарында курулуучу Борбор Азия университети тарабынан уюштурулду, анткени аталган эстеликтер болочок университетин аймагында жайгашкан. Казуу иштерине КУУнун, Манас университетинин, Арабаев атындагы  университеттин, АУЦАнын, Нарын университетинин тарыхчы-окумуштуулары жана студенттери, о.э. Япониядагы Кокушикан университетинин профессору Онума жана Англиядагы Кембридж университетинин профессору Герта да катышты.

Архелогиялык казуу иштердин жүрүшүндө Борбордук Теңир тоодогу илимде мурда белгисиз жогорку таш (мындан 40миң жылга чейинки ) жана жаңы доордун (б.з.ч. 5-миң жыл) эстеликтери ачылды. Негизги табылгалар - кремний таштарынан жасалган курал жарактар болду.

Коло доорундагы эстеликтер катары маркумдарды бүрүштүргөн абалда жана өрттөп көмүү, күлүн аздектеп койуу салтын тутунган эстеликтер табылды. Маркумдардын жанынан карапа идиштери, колодон жасалган сөйкө, билерик казылып алынды.

Изилдөө учурунда орто кылымдарда Теңир тоону жердеген, маркумдар жылкы менен кошо коюлган түрк урууларынын жаңы көрүстөндөрү ачылды. Ал жерде кайыңдан жасалып, бетине оймо-чийме түшүрүлгөн ат жабдыктары, жебе салынуучу окчонтой, сөөктөн жасалган жаа жабдыктары жана шакектер да табылды.

Белгилеп кетчүү жагдай - табылган сөөк, жыгач жана күл калдыктардын доорун, жылын тагыраак изилдөө үчүн алар чет өлкөлүк лабароторияда изилдөөгө алынууда. Бул - кыргыз тарыхындагы проблемалуу тарыхый жагдайларды обьективдүү изилдөөгө өбөлгө түзөт.

Экспедициянын жалпы жетекчиси - Манас университеинин профессору К.Ш.Табалдиев.

Улуттук университеттен аталган изилдөөлөргө Т.Т.Чаргынов, Солтобаевдер катышты.

  • Image folder specified does not exist!
  •  

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти