Шейшемби, Январь 19, 2021

Физика жана электроника факультетинде "Тил - улуттун жан дγйнѳсγ" аттуу концерт өткөрүлдү

2018-жылдын 21-сентябрь кγнγ физика жана электроника факультетинде "Тил - улуттун жан дγйнѳсγ" аттуу чакан концерт ѳткѳрγлдγ. Иш чара факультет деканы Самат Токтогоновдун куттуктоо сѳзγ менен ачылып, факультеттин активистери жана 1-курс студенттери тарабынан даярдалган концерттик программа менен уланды.

Студенттер Манас айтуу, ырдоо, бийлѳѳ, кѳркѳм окуу боюнча өнөрлөрүн көрсөтүштү.

Майрамдык концерт тарбия иштери боюнча декандын орун басары Элизат Бакированын ыраазычылык сѳзγ менен аяктады.

01

02

03

04

Бакирова Э.М – тарбия иштери боюнча декандын орун басары

Султан Уметалиев - жаштар комитетинин мγчѳсγ