Понедельник, Сентября 23, 2019

07 - Кыргыз филологиясы факультети - (Жаңы формат - Жаңыланды 19.10.2018)

Фильтр по заголовку 

Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 Факультеттин жетекчилиги (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 933
2 Филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 275
3 Кыргыз адабияты кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 355
4 Кыргыз тил илими кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 966
5 Факультеттин тарыхы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 510
6 Кыргыз тили жана адабияты кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 4234
7 Манастаануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасы (19.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 8774