Вторник, Июня 18, 2019

10 - Журналистика факультети - (жаңы формат - жаңыланды 27.02.2018)

Фильтр по заголовку 

Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 Жарнама иши жана коомчулук менен байланыш кафедрасы (27.02.2018 жаңыланды) Модератор 3401
2 Факультеттеги тарбия иштери жана студенттик турмуш (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 4731
3 Мезгилдүү басма сөз кафедрасы (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 5236
4 Теле-радио журналиситика кафедрасы (27.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 6620
5 Факультеттин тарыхы (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 5329
6 Окутуунун негизги багыттары (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 5421
7 Факультеттин жетекчилиги (26.02.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 490