КУУнун илимий-метрикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Асель Шайылдаева менен башкы адиси Үмүт Жолдошали кызы Ош шаарындагы гуманитардык-табигый илимдер факультетинин профессордук-окутуучулук курамына “Scopus жана Web of Sciеnce маалымат базаларын натыйжалуу пайдалануунун практикалык ыкмалары жана  инструменттери” деген темада семинар-тренинг өтүп беришти.

Окутуучулар ORCID алуу, Google Scholar, Scopus, National H-index Ranking платформаларына катталуу, макалаларды жүктөө жана рейтингди көтөрүү  боюнча кенен маалымат алышты.

(С) Абдумухамед кызы Нуриза – илимий иштер боюнча декандын орун басары

Добавить комментарий