КУУнун профессордук окутуучулук курамы Самарканд мамлекеттик чет тилдер университетинде болуп өткөн “Сапаттуу билим берүүнүн алдыңкы методдору: проблемалары жана чечүү жолдору” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга өз докладдары менен катышып келишти.

Алар о.э. Самарканд мамлекеттик медициналык жогорку окуу жайында өздөрүнүн методикалык ыкмаларын колдонуп, мастер-класс сабактарын көрсөтүп, тажрыйбалары менен бөлүшүштү.

(С) Абдимомунова А.О. – ф.и.к

Добавить комментарий